در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

هرمزگان / بندرعباس

همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20 ساله؛ ایران 1404 ملی 21877 نمایش

زمان برگزاری : 14 آذر 1396 زمان اتمام : 14 آذر 1396
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس.
همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20 ساله؛ ایران 1404 ، آذر 1396 در شهر بندر عباس برگزار خواهد شد.

وب سایت : conf.iauba.ac.ir/dofpi1404
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 آبان 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 11 آذر 1396
آدرس دبیرخانه : بندرعباس - بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، ساختمان پژوهشی، دبیرخانه دائمی همایش
محل برگزاری : بندر عباس - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
شماره تلفن تماس : 33665500 - 076
شماره فکس : 07633665510
ایمیل : dofpi1404@iauba.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 9 آذر 1396
محور ها : زنان و توسعه علمی، پژوهش و فناوری
زنان و ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم
زنان و حقوق، امنیت اجتماعی و قضایی
زنان و اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
زنان و ارتقاء جایگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
زنان و مدیریت و توسعههمایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20 ساله؛ ایران 1404