در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

فارس / شیراز

چهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایران ملی 7078 نمایش

زمان برگزاری : 2 آبان 1396 زمان اتمام : 4 آبان 1396
برگزار کننده : دانشکده داروسازی شیراز.
دانشکده داروسازی شیراز افتخار دارد "چهاردهمین همایش سم شناسی ایران" در سال 1396 را با هدف تبادل علمی استادان، دانشجویان و پژوهشگران علوم پایه و بالینی در زمینه سم شناسی برگزار نماید. این کنگره هر دو سال یک بار در سایر شهرها برگزار شده است و دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای دومین بار پس از همایش سال 1386، پذیرای اندیشمندان و پژوهشگران این عرصه خواهد بود.

وب سایت : 14toxico.sums.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 مرداد 1396
آدرس دبیرخانه : شیراز، کیلومتر5 دروازه قرآن، رکن آباد، خیابان کارآفرین-دانشکده داروسازی
محل برگزاری : شیراز- دانشکده دارو سازی
شماره تلفن تماس : 071-32424128-داخلی 297
شماره فکس : 071-32424128- داخلی
ایمیل : irtoxico14@sums.ac.ir
محور ها : · سم شناسی دارویی
· سم شناسی سلولی، مولکولی و مکانیستیک
· سم شناسی در پزشکی قانونی
· سم شناسی بالینی و مسمومیت
· اعتیاد و سوء مصرف مواد
· سم شناسی غذایی
· سم شناسی تجزیه ای و روشهای جدید آزمایشگاهی
· سم شناسی و نانو مواد
· سم شناسی مواد شیمیایی جنگی
· سموم طبیعی
· سم شناسی ژنتیک
· سم شناسی محیط زیست
· سم شناسی صنعتی و شغلی
· سم شناسی تنظیمی و تخمین خطر

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


چهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایران