در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كرمان / کرمان

دومین سمینار بین المللی زبان های ایرانی بین المللی 8757 نمایش

دومین سمینار بین المللی زبان های ایرانی با تکیه بر زبان های ایرانی میانه برگزار می شود تا بخشی از میراث این دورۀ پرفراز و نشیب مورد نقد و بررسی پژوهشگران و استادان صاحب نظر قرار گیرد، به همین منظور گروه پژوهشی فرهنگ و زبان های باستانی پژوهشکدۀ فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان، با همکاری دانشگاه گوته فرانکفورت و دانشگاه برلین اقدام به برگزاری این سمینار نمود. برخی از استادان و پژوهشگران صاحب­ نظر ایرانی در کنار استادان و پژوهشگران برجسته ای از کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا گرد هم آمده، آخرین دستاوردهای خود را در زمینه زبان ها و فرهنگ ایرانی در دوره میانه در معرض دید عموم گذاشته و با یکدیگر به تبادل نظر می پردازند.
زمان برگزاری : 23 مهر 1396 زمان اتمام : 24 مهر 1396
برگزار کننده : پژوهشکدۀ فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محور ها :
1-دیدگاه های نو در زمینه زبان و ادبیات زبان های ایرانی میانه غربی ( پارتی و فارسی میانه )
2-دیدگاه های نو در زمینه زبان و ادبیات زبان های ایرانی میانه شرقی ( سغدی، بلخی، ختنی و خوارزمی )
3-نسخه شناسی متون ایرانی میانه
4-زیبایی شناسی اشعار بازمانده از زبان های ایرانی در دوره میانه
5-ریشه های باستانی ادبیات دوره میانه و تاثیر آن بر شعر و ادبیات پس از اسلام
6-فرهنگ ایرانی در دوره میانه ( تاریخ، دین، هنر، اسطوره، باستان شناسی )

وب سایت : isil2.uk.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 تیر 1396
آدرس دبیرخانه : کرمان - میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، پژوهشکدۀ فرهنگ اسلام و ایران
محل برگزاری : کرمان - دانشگاه شهید باهنر
شماره تلفن تماس : 03433257260
شماره فکس :
ایمیل : iranianlanguages@conf.uk.ac.ir


دومین سمینار بین المللی زبان های ایرانی