در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

بوشهر / بوشهر

پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران ملی 5039 نمایش

زمان برگزاری : 3 بهمن 1396 زمان اتمام : 6 بهمن 1396
برگزار کننده : اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایران. با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر
پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران بهمن 1396 در بوشهر برگزار خواهد شد.

وب سایت : uimecedu.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 مهر 1396
آدرس دبیرخانه : فارس - شیراز - بلوار مدرس-کوی آزادگان-پژوهشکده معلم
محل برگزاری : بوشهر
شماره تلفن تماس : 07137250552
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : 1- چالش های پیش روی معلمان در آموزش ریاضی.
2-چگونگی انتخاب، حمایت و آموزش مستمر معلمان ریاضی.
3- آموزش ریاضی دوره ابتدایی.

طبقه بندی ها : علوم پایه ،


 پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران