در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش ملی حاکمیت قانون و حقوق شهروندی ملی 7707 نمایش

زمان برگزاری : 15 مهر 1396 زمان اتمام : 16 مهر 1396
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب. با همکاری موسسه مطالعات حقوقی لوویی فاورو دانشگاه اکس مارسی فرانسه
دانشگاه پیام نورمرکز تهران جنوب
با همکاری موسسه مطالعات حقوقی لوییس فاورو
دانشگاه اکس مارسی فرانسه
برگزار می کند
همایش حاکمیت قانون و حقوق شهروندی
تهران 15 و 16 مهر

وب سایت : conference.pnu.ac.ir/Tehran-law
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 24 شهریور 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 24 شهریور 1396
آدرس دبیرخانه : تهران، خیابان کریم خان زند ، خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان سپند ساختمان اداری دانشگاه پیام نور تهران جنوب طبقه پنجم دفترهمایشها
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02188807640
شماره فکس : 02188807640
ایمیل : eddc2017@yahoo.com
محور ها : حاکمیت قانون در نظام پنجگانه
نظام قضایی
نظام اداری
نظام اقتصادی و مالیاتی
نظام اجتماعی
نظام فرهنگی
حقوق شهروندی وآموزش
تربیت مربیان حقوق شهروندی
پرورش و آموزش نسل آینده
آموزه های حقوق شهروندی در کتب و محیط های آموزشی
حقوق شهروندی در حوزه سلامت
مهندسی ژنتیک: پزشکی ـ کشاورزی
روشهای نوین باروری
تستهای نوین ژنتیکی
آموزه های بهداشتی
مواد غذایی ارگانیک و پروبیوتیک
برچسب گذاری محصولات
حقوق شهروندی و فرهنگ
نقش فرهنگ و هنر در ارتقا موازین حقوق شهروندی
حقوق شهروندی در رسانه و فضای مجازی
حقوق شهروندی و تنوع فرهنگی
حقوق شهروندی و محیط زیست
حمایتهای مالیاتی
مراجع قضایی زیست محیطی
بذرهای تراریخته و پیامدهای زیست محیطی
امنیت زیستی
حق بر محیط زیست سالم
حقوق شهروندی و شهر
معماری شهر
گردشگری
حمل و نقل عمومی
بهداشت عمومی
اماکن تفریحی، ورزشی و آموزشی -امکانات رفاهی
حقوق شهروندی و افراد توان خواه
حقوق شهروندی و اتباع بیگانههمایش ملی حاکمیت قانون و حقوق شهروندی