در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش ملی حاکمیت قانون و حقوق شهروندی ملی 3934 نمایش

دانشگاه پیام نورمرکز تهران جنوب
با همکاری موسسه مطالعات حقوقی لوییس فاورو
دانشگاه اکس مارسی فرانسه
برگزار می کند
همایش حاکمیت قانون و حقوق شهروندی
تهران 15 و 16 مهر
زمان برگزاری : 15 مهر 1396 زمان اتمام : 16 مهر 1396
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب. با همکاری موسسه مطالعات حقوقی لوویی فاورو دانشگاه اکس مارسی فرانسه
محور ها :
حاکمیت قانون در نظام پنجگانه
نظام قضایی
نظام اداری
نظام اقتصادی و مالیاتی
نظام اجتماعی
نظام فرهنگی
حقوق شهروندی وآموزش
تربیت مربیان حقوق شهروندی
پرورش و آموزش نسل آینده
آموزه های حقوق شهروندی در کتب و محیط های آموزشی
حقوق شهروندی در حوزه سلامت
مهندسی ژنتیک: پزشکی ـ کشاورزی
روشهای نوین باروری
تستهای نوین ژنتیکی
آموزه های بهداشتی
مواد غذایی ارگانیک و پروبیوتیک
برچسب گذاری محصولات
حقوق شهروندی و فرهنگ
نقش فرهنگ و هنر در ارتقا موازین حقوق شهروندی
حقوق شهروندی در رسانه و فضای مجازی
حقوق شهروندی و تنوع فرهنگی
حقوق شهروندی و محیط زیست
حمایتهای مالیاتی
مراجع قضایی زیست محیطی
بذرهای تراریخته و پیامدهای زیست محیطی
امنیت زیستی
حق بر محیط زیست سالم
حقوق شهروندی و شهر
معماری شهر
گردشگری
حمل و نقل عمومی
بهداشت عمومی
اماکن تفریحی، ورزشی و آموزشی -امکانات رفاهی
حقوق شهروندی و افراد توان خواه
حقوق شهروندی و اتباع بیگانه

وب سایت : conference.pnu.ac.ir/Tehran-law
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 24 شهریور 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 24 شهریور 1396
آدرس دبیرخانه : تهران، خیابان کریم خان زند ، خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان سپند ساختمان اداری دانشگاه پیام نور تهران جنوب طبقه پنجم دفترهمایشها
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02188807640
شماره فکس : 02188807640
ایمیل : eddc2017@yahoo.com


همایش ملی حاکمیت قانون و حقوق شهروندی