در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / شاهین شهر

پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور ملی 4118 نمایش

زمان برگزاری : 12 مهر 1396 زمان اتمام : 13 مهر 1396
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر.
پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور مهر ماه سال جاری توسط دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر برگزار خواهد شد.

وب سایت : www.conference.pnu.ac.ir/Isfahan-5th_Sciences_Geographic
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 شهریور 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 10 شهریور 1396
آدرس دبیرخانه : استان اصفهان- شاهین شهر-فاز 3 خانه کارگر-انتهای بلوار دانشجو- دانشگاه پیام نور
محل برگزاری : اصفهان - شاهین شهر
شماره تلفن تماس : 03145200817
شماره فکس : 03145200815
ایمیل : sr_ghafari@pnu.ac.ir
محور ها : مطالعات و پژوهشهای برنامه ریزی محیطی
مطالعات و پژوهشهای برنامه ریزی روستایی
مطالعات و پژوهشهای برنامه ریزی شهری و منطقه ای
ساماندهی سیاسی فضا
مخاطرات محیطی
گردشگری

طبقه بندی ها : جغرافیا ،


پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور