در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / شاهین شهر

پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور ملی 1828 نمایش

پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور مهر ماه سال جاری توسط دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر برگزار خواهد شد.
زمان برگزاری : 12 مهر 1396 زمان اتمام : 13 مهر 1396
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر.
محور ها :
مطالعات و پژوهشهای برنامه ریزی محیطی
مطالعات و پژوهشهای برنامه ریزی روستایی
مطالعات و پژوهشهای برنامه ریزی شهری و منطقه ای
ساماندهی سیاسی فضا
مخاطرات محیطی
گردشگری

وب سایت : www.conference.pnu.ac.ir/Isfahan-5th_Sciences_Geographic
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 شهریور 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 10 شهریور 1396
آدرس دبیرخانه : استان اصفهان- شاهین شهر-فاز 3 خانه کارگر-انتهای بلوار دانشجو- دانشگاه پیام نور
محل برگزاری : اصفهان - شاهین شهر
شماره تلفن تماس : 03145200817
شماره فکس : 03145200815
ایمیل : sr_ghafari@pnu.ac.ir
طبقه بندی ها : جغرافیا ،


پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور