در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

چهارمین همایش بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس بین المللی 6872 نمایش

زمان برگزاری : 28 بهمن 1396 زمان اتمام : 29 بهمن 1396
برگزار کننده : سازمان هواشناسی کشور. مرکز علوم جوی و اقیانوسی.
چهارمین همایش بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس بهمن 1396 در تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : icpgo.irimo.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 31 شهریور 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 مهر 1396
آدرس دبیرخانه : تهران - میدان نوبنیاد- خیابان شهید لشکری- روبروی صنایع مخابرات - مرکز علوم جوی و اقیانوسی.
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02122353094
شماره فکس : 02122951299
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 15 آذر 1396
محور ها : -هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی
-تغییر اقلیم و اثرات آن بر نواحی ساحلی
-علوم دریایی و اقیانوسی
-بهره برداری از منابع دریایی
-محیط زیست دریایی

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ،


چهارمین همایش بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس