در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

البرز / کرج

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی ملی 26817 نمایش

زمان برگزاری : 15 اسفند 1396 زمان اتمام : 15 اسفند 1396
برگزار کننده : اتحادیه مراکز علمی و تحقیقاتی کشاورزی و محیط زیست ایران و موسسه آموزش عالی شهریار
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی با کد اختصاصی 72403-96170 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ثبت گردید و تمامی مقالات پذیرفته کنفرانس بطور رایگان در این پایگاه نمایه خواهند شد.

وب سایت : agriculture2018.com
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 5 اسفند 1396
آدرس دبیرخانه : آستارا - شهرک عباس آباد - موسسه آموزش عالی شهریار
محل برگزاری : استان البرز - کرج
شماره تلفن تماس : 09195489387
شماره فکس :
ایمیل : info@agriculture2018.com
محور ها : کشاورزی
محیط زیست
منابع طبیعی
گردشگری
جغرافیاکنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی