در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش ملی اقتصاد دفاع ملی 6342 نمایش


برگزار کننده : دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
گروه منابع و اقتصاد دفاع مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ، اولین همایش ملی اقتصاد دفاع را در زمستان سال 1396 برگزار می کند.

وب سایت : www.mtrd.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 25 مهر 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 آذر 1396
آدرس دبیرخانه : تهران، خیابان قائم مقاوم فراهانی بین خیابان شهید بهشتی و شهید مطهری نبش کوچه شهدا پلاک 182 مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
محل برگزاری : تهران - دانشگاه عالی دفاع ملی
شماره تلفن تماس : 02188728947
شماره فکس : 02188728951
ایمیل : edefa@mtrd.ir
محور ها : 1- مفاهیم، مبانی، نظریه ها و تکنیک های اقتصاد دفاع
2- اقتصاد دفاع، بهره وری و اقتصاد مقاومتی
3- اقتصاد سیاسی بین الملل و دیپلماسی دفاع اقتصادی
4- آینده پژوهی؛ دفاع نوین و اقتصاد نوینهمایش ملی اقتصاد دفاع