در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا بین المللی 18873 نمایش

زمان برگزاری : 8 آبان 1396 زمان اتمام : 9 آبان 1396
برگزار کننده : پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی.
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با هدف ارتقای علوم و پژوهشهای اقیانوس شناسی در کشور و منطقه، طرح ایجاد مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا را در سال 2010 میلادی به کمیسیون ملی یونسکو ایران ارایه کرد و پس از پیگیریهای کمیسیون ملی یونسکو، این طرح به کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی یونسکو (IOC) ارایه شد. تاسیس این مرکز درصد و نود و دومین نشست شورای اجرایی یونسکو که مهر ماه 1392 در پاریس برگزار شد، مطرح و به تصویب شورای اجرایی یونسکو رسید.

وب سایت : rcowa.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 شهریور 1396
آدرس دبیرخانه : تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان شهید اعتمادزاده، بالاتر از سفارت پاکستان، پلاک 3
محل برگزاری : تهران - سالن همایش های بین المللی هتل المپیک
شماره تلفن تماس : 02166593872
شماره فکس :
ایمیل : info@rcowa.ir
محور ها : 1.هواشناسی دریایی
- مدلسازی جو و اقیانوس
- برهم کنش هوا – دریا
- دینامیک و ترمودینامیک جو و اقیانوس
- تاثیر هواویزها بر ابر و بارش حاره ای
2.تغییر اقلیم
- مدلسازی اقلیمی
- دور پیوندهای جو و اقیانوس
- اقیانوس و گرمایش جهانی
- پایش و پیش بینی تغییر اقلیم
3.اقیانوس شناسی فیزیکی
- مشاهدات و مدلسازی فرآیندهای فیزیکی اقیانوسی
- دینامیک و گردش کلی آب اقیانوسها و دریاها
- امواج داخلی
- هیدرودینامیک خورها و خلیج ها
4.اقیانوس شناسی زیستی
- تنوع زیستی، عملکرد، پایداری و ترمیم در بوم سازگان های دریایی
- تاثیرات انسانی بر بوم سازگان های دریایی
- منابع زیستی دریا
- زیست فناوری دریایی
5.بیوژئوشیمی دریا
- چرخه های بیوژئوشیمیایی
- اقیانوس شناسی شیمیایی
- تغییرات جهانی و تغییرات اقلیمی
- بیوژئوشیمی ساحلی
- محصولات طبیعی دریا
6.شیلات و آبزیان
- زیست شناسی و بوم شناسی شیلاتی
- سلامت و بیماری های ماهیان
- فناوری های نوین در عرصه شیلات
- آینده صنعت شیلات در اثر تغییرات اقلیم
7.زمین شناسی دریایی
- رسوبگذاری و فرایندهای رسوبی در دریا
- منابع هیدروکربنی در دریاها و اقیانوس ها
- زمین ریخت شناسی سواحل و بستر دریا
- منابع معدنی در دریاها و اقیانوس ها
- شناسایی ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی در مناطق فراساحلی
8.آلودگی دریا
- اسیدی شدن اقیانوس ها
- آلودگی مواد مغذی و یوتروفیکاسیون
- آلودگی های ناشی از فاضلاب، زباله ها و آوارهای دریایی
- آلودگی های صوتی و گرمایی
- آلودگی های نفتی
- جزایر مصنوعی
9.حقوق و سیاست دریا
- زمامداری قانون در دریاها
- نقش حقوق وسیاست در تحقیقات علمی دریایی
- سیاست اقیانوسی و زمامداری دریا
- حل و فصل اختلافات در حقوق دریا
- حقوق و سیاست مربوط به حفاظت از محیط زیست دریایی
- اندرکنش حقوق دریا و حقوق بشر و بشردوستانه
- مدیریت مناطق ساحلی
- تحولات اخیر حقوق دریا و سیاست دریایی و اقیانوسی
- حقوق و سیاست در اقیانوس جنوبی و جنوبگان
- اقتصاد دریا
10.مخاطرات دریایی
- مخاطرات زیستی دریا
- سونامی و طوفان های حاره ای
- تغییر اقلیم و مخاطرات اقیانوسی
- مخاطرات ساحلی
- فرسایش سواحل
11.فناوری و مهندسی دریا
- مهندسی سواحل
- فرایندهای ساحلی
- انتقال رسوب در سواحل
- سازه های ساحلی و فراساحل
- فناوری های نوین دریا
- انرژی های تجدید پذیر دریایی
- اقیانوس شناسی ماهواره ای و سنجش از دوراولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا