در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / اصفهان

نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران ملی 13905 نمایش

زمان برگزاری : 26 مهر 1396 زمان اتمام : 28 مهر 1396
برگزار کننده : فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران.
این گردهمایی بین المللی با موضوع تغذیه ورزشی که یکی از مهم ترین موضوعات تاثیر گذار بر عملکرد ورزشی و همچنین در حفظ سلامت وپیشگیری از بیماریهای مزمن می باشد برگزار خواهد شد.

وب سایت : snc2017.ir
آدرس دبیرخانه : اصفهان- خیابان ارباب - کوی شماره 7 - کدپستی: 8165815911
محل برگزاری : اصفهان - مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه علوم پزشکی
شماره تلفن تماس : 03136616017
شماره فکس : 03136616021
ایمیل : info@snc2017.ir
محور ها : تغذیه ورزشی و سلامت
تغذیه در ورزش های قدرتی، استقامتی و تیمی
تغذیه در آسیب های ورزشی، ریکاوری و بازتوانی
تغذیه ورزشی در گروه های خاص

طبقه بندی ها : ورزش و سلامت ،


نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران