در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
1 کنفرانس یافته شده (برگه 1 از 1) - کلمه کلیدی : اولین-کنفرانس-ملی-عمران،-معماری-و-فناوری-اطلاعات-در-زندگی-شهری

اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری ملی 22599 نمایش

امروزه با توجه به رشد بیشتر شهر نشینی و شهری شدن زندگی در کشور، متخصصان همواره به دنبال یافتن روش هایی جهت ارتقا کیفیت زندگی هستند. کیفیت زندگی در شهرها تحت تأثیر تحولات مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجت...

برگه 1 از 1