در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
1 کنفرانس یافته شده (برگه 1 از 1) - کلمه کلیدی : اولین-کنفرانس-ملی-پژوهشهای-نوین-حسابداری-و-مدیریت-در-هزاره-سوم

اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم ملی 10222 نمایش

«کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم» با مشارکت «موسسه آموزش عالی علامه خویی و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین» در تاریخ 28 خرداد 1397 در شهر کرج برگزار خواهد شد. هدف این ...

برگه 1 از 1