در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
1 کنفرانس یافته شده (برگه 1 از 1) - کلمه کلیدی : هشتمین-کنفرانس-بین-المللی-زلزله-شناسی-و-مهندسی-زلزله

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بین المللی 30192 نمایش

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، آبان 1398 در تهران برگزار خواهد شد.

برگه 1 از 1