در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش ملی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم ملی 17490 نمایش

زمان برگزاری : 6 اسفند 1396 زمان اتمام : 6 اسفند 1396
برگزار کننده : پژوهشکده آموزش باز و از دور دانشگاه پیام نور . انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی. انجمن زبان شناسی ایران.
هدف از برگزاری این همایش، ایجاد فرصتی است برای محققان، استادان و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی تا با تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن تجارب، ایده های جدید و نتایج تحقیقات خود در تمام جنبه های مطالعات قرآنی و حوزه های مرتبط، یافته های نوین خود را ارائه کنند و به بحث در مورد راهبردهای گسترش پژوهشهای دانشگاهی در این حوزه بپردازند. در این همایش متخصصین حوزه های مرتبط، به ارائه دستاوردهای پژوهش خود با خواهند پرداخت و گزارشی از آخرین یافته های خود را در تمامی حوزه های مرتبط با مطالعات میان رشته ای قرآن کریم ارائه خواهند کرد.

وب سایت : conference.pnu.ac.ir/Tehran-Quran
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 6 بهمن 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 30 بهمن 1396
آدرس دبیرخانه : تهران، بزرگراه ارتش، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، پژوهشکده آموزش باز و از دور
محل برگزاری : تهران - دانشگاه پیام نور
شماره تلفن تماس : 02122485134
شماره فکس : 02122485221
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 14 بهمن 1396
محور ها : 1-قرآن کریم و مطالعات آموزش از دور
2- قرآن کریم و مطالعات زبان شناختی
3- قرآن کریم و مطالعات تعلیم و تربیت
4- قرآن کریم و مطالعات روان شناختی
5- قرآن کریم و مطالعات مدیریت
6- قرآن کریم و مطالعات حقوقی
7- قرآن کریم و مطالعات ادبی و بلاغی
8- قرآن کریم و مطالعات تاریخ و جامعه

طبقه بندی ها : دین و مذهب ، فلسفه ،


همایش ملی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم