در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

زنجان / زنجان

پانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ؛ تربیت شهروندی:چیستی،چرایی و چگونگی ملی 23317 نمایش

زمان برگزاری : 16 اسفند 1396 زمان اتمام : 17 اسفند 1396
برگزار کننده : انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. دانشگاه فرهنگیان زنجان.
پانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ؛ تربیت شهروندی:چیستی،چرایی و چگونگی ، اسفند 1396 در زنجان برگزار خواهد شد.

وب سایت : icsaconference15.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 25 آذر 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 10 بهمن 1396
آدرس دبیرخانه : زنجان، خیابان شیخ فضل الله نوری، روبروی دارالقرآن الکریم، مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان زنجان
محل برگزاری : زنجان - دانشگاه فرهنگیان زنجان
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : info@icsaconference15.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 5 بهمن 1396
محور ها : ۱- مبانی تربیت شهروندی
۱-۱- مبانی تاریخی تربیت شهروندی
۱-۲- مبانی فلسفی تربیت شهروندی
۱-۳- مبانی سیاسی تربیت شهروندی
۱-۴- مبانی اجتماعی- فرهنگی تربیت شهروندی
۱-۵- مبانی روان شناختی تربیت شهروندی
۱-۶- مبانی هنری و زیبایی شناختی تربیت شهروندی
۱-۷- مبانی دینی تربیت شهروندی
۱-۸- مبانی حقوقی و قانونی تربیت شهروندی
۲- مفاهیم و مولفه های تربیت شهروندی
۲-۱- تربیت شهروند آگاه به مسائل جامعه
۲-۲- تربیت شهروند آگاه به حقوق فردی و اجتماعی
۲-۳- تربیت شهروند مسئولیت پذیر و مشارکت ج
۲-۴- تربیت شهروند دموکراتیک
۲-۵- تربیت شهروند انتقادپذیر و انتقادگر
۲-۶- تربیت شهروند عدالت خواه
۲-۷- تربیت شهروند صلح جو و امنیت طلب
۲-۸- تربیت شهروند حافظ میراث فرهنگی و هنری
۲-۹- تربیت شهروند حافظ محیط زیست
۲-۱۰- تربیت شهروند دین مدار
۳- اسناد بالادستی و تربیت شهروندی
۳-۱- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تربیت شهروندی
۳-۲- سند برنامه درسی ملی و تربیت شهروندی
۳-۳- سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و تربیت شهروندی
۳-۴- منشور حقوق شهروندی و تربیت شهروندی
۴- نظام آموزشی و تربیت شهروندی
۴-۱- تربیت شهروندی در آموزش های پیش از دبستان
۴-۲- تربیت شهروندی در آموزش و برنامه های درسی دوره ابتدایی
۴-۳- تربیت شهروندی در آموزش و برنامه های درسی دوره متوسطه اول و دوم
۴-۴- تربیت شهروندی در آموزش و برنامه های درسی نظام آموزش عالی
۴-۵- تربیت شهروندی و برنامه درسی پنهان
۴-۶- تربیت شهروندی و نقش کنشگران عرصه تعلیم و تربیت رسمی
۴-۷- تربیت شهروندی و تربیت معلم پیش از خدمت
۵- نهادهای عمومی و تربیت شهروندی
۵-۱- تربیت شهروندی و نقش نهادهای مدنی، انتظامی و قانونی ملی
۵-۲- تربیت شهروندی و نقش نهادها و ارکان محلی
۵-۳- تربیت شهروندی و نقش شهرداری ها
۵-۴- تربیت شهروندی و نقش سازمان صدا و سیما
۵-۵- تربیت شهروندی و نقش سازمان های متولی بهداشت و سلامت
۵-۶- تربیت شهروندی و نقش سازمان های غیر دولتی
۵-۷- تربیت شهروندی و نقش کنشگران عرصه عمومی
۶- فضای سایبر و تربیت شهروندی
۶-۱- حقوق و مسئولیت های الکترونیکی و تربیت شهروند الکترونیک
۶-۲- دولت الکترونیک و تربیت شهروند الکترونیک
۶-۳- زیرساخت های فناوری و تربیت شهروند سایبر
۶-۴- شبکه های اجتماعی مجازی و تربیت شهروند سایبر
۶-۵- تربیت شهروند سایبر و نقش کنشگران عرصه رسانه و شبکه های اطلاعاتی
۶-۶- فرصت های فضای سایبری و تربیت شهروند سایبر
۶-۷- آسیب های فضای سایبری و تربیت شهروند سایبر
۷- فرهنگ و تربیت شهروندی
۷-۱- فرهنگ ملی و تربیت شهروندی
۷-۲- قومیت و تربیت شهروندی
۷-۳- جنسیت و تربیت شهروندی
۷-۴- فرهنگ خانواده و تربیت شهروندی
۷-۵- فرهنگ مدرسه و تربیت شهروندی
۷-۶- فرهنگ دانشگاه و تربیت شهروندی
۷-۷- شهروندی فرهنگی و تربیت شهروندی
۸- سایر محورهای مرتبطپانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ؛ تربیت شهروندی:چیستی،چرایی و چگونگی