در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همایش ملی پژوهش های نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی ملی 21408 نمایش

زمان برگزاری : 30 آذر 1396 زمان اتمام : 30 آذر 1396
برگزار کننده : موسسه آموزش عالی سناباد مشهد. نمایه شده در ISC .
همایش ملی پژوهش های نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی ، آذر 1396 در مشهد برگزار خواهد گردید.

وب سایت : rrbs.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 9 آذر 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 11 آذر 1396
آدرس دبیرخانه : خراسان رضوی -مشهد- شهر جدید گلبهار- ابتدای بلوار استقلال ،جنب ساختمان بخشداری-موسسه آموزش عالی سناباد
محل برگزاری : مشهد - موسسه آموزش عالی سناباد
شماره تلفن تماس : 0512222658
شماره فکس :
ایمیل : info@rrbs.ir
محور ها : علوم رفتاری :
رفتار در علوم تربیتی و روانشناسی
رفتار در علوم انسانی
رفتار در علم اجتماعی
رفتار در علوم مدیریت و اقتصاد
رفتار در علوم سیاسی و اجتماعی
رفتار در هوش مصنوعی
رفتار در تربیت بدنی و علوم ورزشی
ذهن و مغز
آزمایش های کنترل شده
روش های روانشناسی اعصاب
رفتار گرایی
فلسفه ذهن
عصب شناسی
انسان شناسی
روان درمانی شناختی
روانشناسی شناختی
آموزش و پرورش شناختی
مردم شناسی فرهنگی
مردم شناسی زیستی
مردم نگاری
مطالعات فرهنگی و اجتماعی :
پژوهش علوم اجتماعی
علوم ارتباطات اجتماعی
مطالعات زنان و خانواده
مردم شناسی
جامعه شناسی
جمعیت شناسی
مددكاري اجتماعي
برنامه ريزي رفاه اجتماعي
مطالعات راهبردي فرهنگ
مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي
زنان و خانواده
فلسفه علوم اجتماعی
جمعیت شناسی
سازگاری اجتماعی
پژوهش های علوم اجتماعی
مدیریت خدمات اجتماعی
نگاه جامعه شناسی به مسائل اجتماعی
علوم ارتباطات اجتماعی
ازدواج و تشکیل خانواده
راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی
رفاه اجتماعی
رشد اجتماعی
توسعه فرهنگی
زنان سرپرست خانوار
جوانان
جامعه شناسی :
جامعه شناسی خانواده
جامعه شناسی روستایی
جامعه شناسی شهری
جامعه شناسی جنگ
جامعه شناسی ارتباطات
جامعه شناسی نظری مفهومی
جامعه شناسی آموزش و پرورش
جامعه شناسی محیط زیست
جامعه شناسی سازمان های مدرن
جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی
جامعه شناسی کشور های در حال توسعه
جامعه شناسی جنسیت
جامعه شناسی سلامت
جامعه شناسی صنعتی
جامعه شناسی انحرافات
جامعه شناسی مشاغل
محور ویژه :
علم رفتار در قرآن و سیره نبوی(ص) و ائمه اطهار
بخش آزاد(پژوهش های مستخرج از پایان نامه) سایر علوم



همایش ملی پژوهش های نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی