در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

سمنان / شاهرود

چهاردهمین کنفرانس آمار ایران ملی 100092 نمایش

زمان برگزاری : 3 شهریور 1397 زمان اتمام : 5 شهریور 1397
برگزار کننده : انجمن آمار ایران. دانشگاه صنعتی شاهرود.
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران ، 3 الی 5 شهریور 1397 به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار خواهد شد.

وب سایت : isc14.shahroodut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 بهمن 1396
آدرس دبیرخانه : ارتباط ، ثبت نام و ارسال مقاله از طریق سایت چهاردهمین کنفرانس آمار ایران.
محل برگزاری : شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : آمار نظری
آمار کاربردی
احتمال و کاربرد آن
آمار زیستی
آمار رسمی
آموزش آمار
آمار در سایر علوم چهاردهمین کنفرانس آمار ایران