در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / بابل

اولین کنگره ونمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین بین المللی 25218 نمایش

زمان برگزاری : 18 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 20 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی نوشیروانی
با عنایت پروردگار متعال، اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین، با همکاری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، درتاریخ های 12 تا 13 اردیبهشت سال 1397 در شهر بابل برگزار خواهد شد.

وب سایت : icesit.org/fa
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 بهمن 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 20 فروردین 1397
آدرس دبیرخانه : بابل-خیابان دکتر شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، ساختمان تحصیلات تکمیلی، طبقه سوم، دفتر دانشکده مهندسی شیمی
محل برگزاری : بابل - دانشگاه صنعتی نوشیروانی
شماره تلفن تماس : 011۳۲۳۳۴۲۰۴
شماره فکس :
ایمیل : contact@icesit.org
زمان اعلام نتایج داوری : 20 اسفند 1396
محور ها : الف : علوم مهندسی
1. مهندسی کامپیوتر
2. مهندسی بـرق
3. مهندسی مکانیک
4. مهندسی عمـران
5. مهندسی کشاورزی
6. مهندسی معمـاری
7. مهندسی هوافضـا
8. مهندسی متالـوژی
9. مهندسی پزشکی
10.مهندسی شیمی
11.نانوتکنولوژی
12. مهندسی معــدن
ب : علوم کاربردی
1. جغرافیا و برنامه ریزی
2. علوم زیسـتی
3. زمین شنـاسی
4. علوم کشاورزی
5. آمار و ریاضی
6. فیزیک کاربردی
7. شیمی کاربردی
8. بیوتکنولوژی
9. علوم بهداشتی
10. محیط زیست

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ، علوم پایه ،


اولین کنگره ونمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین