در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كرمان / کرمان

همایش بین المللی نظام فکری مقام معظم رهبری در گستره فرهنگ بین المللی 44232 نمایش

زمان برگزاری : 16 اسفند 1396 زمان اتمام : 17 اسفند 1396
برگزار کننده : دانشگاه شهید باهنر کرمان.
به حول و قوه الهي بخش معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان اقدام به برگزاری
اولين همايش بين المللي نظام فکری مقام معظم رهبری در گستره فرهنگ نموده است
امید است جامعه دانشگاهی مخصوصا اساتید معارف اسلامی سراسر کشور با ارسال
مقالات خود در جهت رفع دغدغه های فرهنگی رهبری ما را یاری نمایند.

وب سایت : farham.uk.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 12 بهمن 1396
آدرس دبیرخانه : کرمان-میدان پژوهش-دانشگاه شهید باهنر-گروه معارف اسلامی
محل برگزاری : کرمان - دانشگاه شهید باهنر
شماره تلفن تماس : 034-31322000
شماره فکس :
ایمیل : farham@conf.uk.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 27 بهمن 1396
محور ها : 1. فرهنگ و مفاهیم فرهنگی در نظام فکری رهبری
تعریف و مبانی فرهنگ
ضرورت و اهمیت فرهنگ
مؤلفه ها و مهندسی فرهنگی
2. فرهنگ موجود و فرهنگ آرمانی در نظام فکری رهبری
انقلاب اسلامی و فرهنگ
فرهنگ ملی
راه های تحقق فرهنگ آرمانی
3. فعالیت های فرهنگی در نظام فکری رهبری
وظایف دستگاه های فرهنگی
ماهیت کار فرهنگی
قالب های کار فرهنگی
4. اقشار فرهنگی در نظام فکری رهبری
حوزویان و دانشگاهیان
معلمان و فرهنگیان
هنرمندان و ورزشکاران
5. هنجارها و ناهنجاری های فرهنگی در نظام فکری رهبری
ارزش های فرهنگی
آسیب های فرهنگی
نوگرایی های فرهنگ
6. تکامل و اضمحلال فرهنگی در نظام فکری رهبری
پیشرفت فرهنگی
انحطاط فرهنگی
تهاجم فرهنگی
7. فرهنگ و روابط بین الملل در نظام فکری رهبری
جهانی سازی فرهنگ اسلامی
تعامل منطقه ای و جهانی
گفتمان سازی تمدن نوین اسلامیهمایش بین المللی نظام فکری مقام معظم رهبری در گستره فرهنگ