در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی ملی 37428 نمایش

زمان برگزاری : 19 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 20 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : دانشگاه الزهرا (س).
دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی ، به میزبانی دانشگاه الزهرا(س) ، اردیبهشت 1397 در تهران برگزار خواهد گردید.

وب سایت : qaus.alzahra.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 18 آذر 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 بهمن 1396
آدرس دبیرخانه : تهران، میدان شیخ بهایی، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا-ساختمان شهید قزوینی، مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا(س)
محل برگزاری : تهران - دانشگاه الزهرا (س)
شماره تلفن تماس : 021-85692941
شماره فکس : 021-88046906
ایمیل : qaus@alzahra.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 5 اسفند 1396
محور ها : 1- تحلیل سیاست‌های پذیرش دانشجو و گسترش آموزش‌عالی در ارتقا کیفیت دانشگاهی
2- نقش نهاد ملی ارزشیابی و اعتبار سنجی آموزش‌عالی در گسترش و تعالی زیر نظام‌های دانشگاهی
3- فرهنگ سازی برای نهادینه کردن کیفیت در گسترش نظام آموزش عالی
4- نقش تعاملات بین المللی در ارتقا کیفیت آموزش عالی
5- نقش سنجش پیامدهای یادگیری در اشتغال دانش‌آموختگان
6- مبانی و نظریه‌های زیربنایی اعتبارسنجی، ممیزی و تضمین کیفیت آموزش‌عالی.
7- الگوها، روش‌ها، فرایندها، استانداردها و الزامات مناسب ارزشیابی کیفیت زیر نظام‌های آموزش‌عالی.
8- نقش فرایند جذب، استخدام و توسعه حرفه‌ای هیأت ‌علمی در کیفیت دانشگاهی
9- نقش فرایند تدوین،تاثیر، نظارت و ارزشیابی پژوهش بر کیفیت آموزش عالی.
10- نقش چارچوب صلاحیت‌های حرفه‌ای در کیفیت آموزش عالی
11- تقویت عوامل تشکیل دهنده اکوسیستم ارزیابی کیفیت در آموزش عالی
12- نقش فناوری اطلاعات و شبکه‌های یاددهی و یادگیری در ارتقا کیفیت آموزش عالی دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی