در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش بین‌المللی فریدالدین عطّار نیشابوری: زندگی، آثار و افکار بین المللی 14049 نمایش

زمان برگزاری : 25 فروردین 1397 زمان اتمام : 26 فروردین 1397
برگزار کننده : موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران.
همایش بین‌المللی فریدالدین عطّار نیشابوری: زندگی، آثار و افکار ، فروردین 1397 در تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/iistmu97
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 بهمن 1396
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02188981538
شماره فکس : 02188953488
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 20 اسفند 1396
محور ها : شناخت زندگی عطّار
بررسی مقام عطّار در مقایسه با دیگر عارفان
شناخت جایگاه ادبی عطّار
بررسی ویژگی‌های بلاغی و زیبایی‌شناختی آثار عطّار
بررسی ویژگی‌های فلسفی و عرفانی و کلامی آثار عطّار
بررسی ظرفیت‌های نمایشی آثار عطّار
مطالعات بینارشته‌ای در مورد آثار عطّار
بازتاب آثار عطّار در ادبیات کودک و نوجوان
بررسی ویژگی‌های زبانی آثار عطّار
معرّفی نسخه‌های خطّی و نفیس آثار عطّار
بررسی آثار عطّار از منظر دیگر علوم و فنون
بررسی‌های مقایسه‌ای میان عطّار و دیگران
و دیگر موضوعات مرتبطهمایش بین‌المللی فریدالدین عطّار نیشابوری: زندگی، آثار و افکار