در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قم / قم

همایش نظریه علم اسلامی و کاربست آن در نظام آموزش و پرورش ملی 39680 نمایش

زمان برگزاری : 25 مهر 1397 زمان اتمام : 26 مهر 1397
برگزار کننده : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات همایشی تحت عنوان نظریه علم اسلامی و کاربست آن در نظام آموزش و پرورش را تدارک دیده است تا از این طریق مبانی نظری این مهم را فراهم آورد.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/isca96
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 29 اسفند 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 اردیبهشت 1397
آدرس دبیرخانه : قم - ابدای خیابان معلم - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل برگزاری : قم
شماره تلفن تماس : 02537748064
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : علم اسلامی از منظر آیت‌الله جوادی آملی
بازخوانی وضعیت موجود برنامه‌ها و متون درسی و تشخیص موارد چالش‏ برانگیز با علم اسلامی به تفکیک؛
بازخوانی وضعیت موجود برنامه‌ها و متون درسی و تشخیص موارد چالش‏برانگیز با علم اسلامی به تفکیک؛
کاربست و دلالت‌های نظریه علم اسلامی در برنامه درسی و موانع آن
کاربست و دلالت‌های نظریه علم اسلامی در برنامه درسی و موانع آنهمایش نظریه علم اسلامی و کاربست آن در نظام آموزش و پرورش