در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

زنجان / زنجان

دومین همایش ملی صنعت اسب ایران ملی 37912 نمایش

زمان برگزاری : 6 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 6 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : دانشگاه زنجان. انجمن علوم دامی ایران.
با یاری خداوند " دومین همایش ملی صنعت اسب ایران" توسط دانشگاه زنجان در تاریخ 6 اردیبهشت 1397 برگزار خواهد شد.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/chii1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 بهمن 1396
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : زنجان - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه زنجان
شماره تلفن تماس : 02433054505
شماره فکس : 02433052435
ایمیل : hamayesh-horse@znu.ac.ir
محور ها : 1) محورهای فنی و تخصصی:
ذخایر ژنتیکی و اصلاح نژاد
تغذیه و فیزیولوژی اسب و سوارکاری
اسبدوانی و صنعت کورس
نگهداری و پرورش اسب
ورزش قهرمانی، قوانین و مقررات
حركت شناسي و بيومكانيك سواركار
دوپینگ، قرنطینه و بیماری های هشدار دهنده
مدیریت بهداشتی باشگاهها و مراکز پرورش اسب
تولید مثل اسب، تلقیح مصنوعی انتقال جنین و ...
2) فرهنگی و اجتماعی:
اسب و سوارکاری در اسلام
اسب و سوارکاری در هنر، شعر و ادب فارسی
اسبهای بومی ایران، جایگاه و ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن
احکام و قواعد سوارکاری در فقه اسلامی
همگانی کردن ورزش سوارکاری
اخلاق ورزش سوارکاری
3) محورهای اقتصادی و بازرگانی:
واردات و صادرات
توریسم و گردشگری
مديريت، سازماندهي و باشگاه داري
سوارکاری، صنایع وابسته و اشتغال
تولید منابع ملی پایدار (جذب اسپانسر)دومین همایش ملی صنعت اسب ایران