در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر بهبود محیط کسب و کار بین المللی 29420 نمایش

زمان برگزاری : 13 شهریور 1397 زمان اتمام : 14 شهریور 1397
برگزار کننده : دانشگاه تهران.
پس از برگزاری موفقیت آمیز اولین، دومین و سومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی (دو سالانه) در سالهای گذشته به منظور بررسی واحصاء راهکارهای بهبود و ایجاد شرایط محیطی کارآفرینانه؛ چهارمین کنفرانس بین­ المللی کارآفرینی (ICE2018) با تاکید بر بهبود محیط کسب و کار در تاریخ­های 5 و 6 اسفند 1396 توسط دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و با همکاری دانشگاه­های معتبر داخلی و بین ­المللی برگزار می­شود.

وب سایت : ice2018.ut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 خرداد 1397
آدرس دبیرخانه : تهران، کارگر شمالی، خیابان فرشی مقدم 16، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس : 02188224718
شماره فکس : 02188224718
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 30 تیر 1397
محور ها : تامین مالی کارآفرینانه:
حمایت مالی و توسعه کسب و کارهای جدید/رشد بالا
سرمایه گذاری مخاطره­ پذیر و فرشتگان کسب و کار برای ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره­ آمیز
روش­های تامین مالی اسلامی و توسعه ی کارآفرینی
تامین مالی شرکتی و توسعه ی کارآفرینی
کارآیی نظام بانکی، ایجاد کسب و کارهای جدید و پایداری کسب و کار
مقررات و حقوق مالکیت:
حقوق مالکیت و توسعه کارآفرینی
حقوق مالکیت معنوی و ایجاد کسب ­وکارهای جدید
حقوق مالکیت معنوی و کارآفرینی سازمانی
کارایی و حقوق مالکیت معنوی (IPR)
پنجره ملی واحد و تسهیل تجارت بین المللی
هماهنگی ذی ­نفعان و کاربرد پنجره واحد
همکاری بخش خصوصی- دولتی و بهبود محیط کسب و کار
مقررات هوشمند برای توسعه کارآفرینی
سیاست ها و برنامه­ های دولت:
سیاست های دولت و توسعه ی بازارهای مالی مخاطره آمیز
سیاست های دولت و ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره­ آمیز
برنامه های دولت برای توسعه کارآفرینی
نظام مالیاتی و توسعه کسب و کار
نظام گمرکی و تسهیل صادرات/واردات
سیاست­های اقتصادی و ایجاد کسب و کار جدید
نهادها و قوانین توسعه کارآفرینی
نقش قوانین و مقرارت بهبود محیط کسب و کار و فعالیت­های کارآفرینی
کاهش مقررات ورود کسب وکارها و بهبود محیط کسب و کار
توسعه کارآفرینی، رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط و فقرزدایی
توانمندسازی کارآفرینان و توسعه خوشه­ های منطقه ای
توسعه کارآفرینی در مناطق آزاد
دولت کارآفرین:
نقش های کارآفرینانه دولت
رفتارهای کارآفرینانه ی دولت
سیاست ها و ابزارهای ایجاد دولت کارآفرین
دولت کارآفرین و توسعه و پیشرفت
توسعه ی دولت الکترونیکی و کارآفرینی
کارآفرینی نهادی
دولت کارآفرین (آینده-محور)
دولت کارآفرین (مردم-محور)
زیرساخت های فیزیکی، تجاری و خدماتی:
زیرساخت های تجاری و خدماتی و توسعه کارآفرینی
سهولت دسترسی به منابع فیزیکی، ارتباطات، خدمات عمومی و حمل و نقل
نقش نظام حمایتی بیمه در توسعه و پایداری شرکت های کوچک و متوسط
نقش مناطق آزاد، شهرک ها و خوشه های صنعتی در بهبود محیط کسب و کار منطقه ای
شتابدهنده های کسب و کار و توسعه ی کارآفرینی
هنجارهای فرهنگی و اجتماعی:
فرهنگ ملی و ایجاد کسب و کارهای جدید
عوامل اجتماعی - اقتصادی مؤثر بر توسعه کارآفرینی
هنجارهای اجتماعی - فرهنگی به عنوان تسهیل کننده/موانع کارآفرینی
جنسیت، توسعه کارآفرینی و هنجارهای فرهنگی
حمایت ها و پشتیبانی های اجتماعی
فرهنگ وقف و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان
میزان توجه رسانه ها به کارآفرینی و محیط کسب و کار
منزلت اجتماعی افراد و توسعه کارآفرینی
ارزش های ملی، اخلاق و محیط کسب و کار
سرمایه اجتماعی، شبکه های اجتماعی و محیط کسب و کار
هنجارهای اجتماعی و توسعه ی کارآفرینی اجتماعی
بازبودن و پویایی بازار:
باز بودن بازارها و ایجاد کسب و کار جدید/رشد بالا
جهانی شدن و کارآفرینی بین المللی
پویایی های بازار و محیط کسب و کار
توسعه کارآفرینی بین ­المللی در مناطق آزاد
گسترش سرمایه­ گذاری و توسعه کسب ­وکارهای کوچک و متوسط در مناطق آزاد
آموزش کارآفرینی:
نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد نگرش­های کارآفرینانه
نقش آموزش کارآفرینی در افزایش ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره ­آمیز
حمایت های دانشگاه برای کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره­ آمیز
آموزش کارآفرینی در مقاطع آموزش ابتدایی/راهنمایی/دبیرستان
آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی
انتقال تحقیق و توسعه، نوآوری و کارآفرینی:
نوآوری و کارآفرینی برای مدرسان
دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی دانشگاهی
نوآوری رشدیابنده و بنیادی و ایجاد کسب و کارهای جدید
انتقال تحقیق و توسعه و توسعه کسب و کارهای جدید/رشد بالا
انتقال تحقیق و توسعه و توسعه کارآفرینی سبز
انتقال تحقیق و توسعه، سرریز دانش و کارآفرینی نانو/بایو/سایبری
نوآوری سازمانی و کسب ­وکارهای اقماری (زایشی) دانشگاهی
نقش دولت و شرکت های تحقیق و توسعه در ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره ­آمیز
نقش انکوباتورها و پارک های علم و فناوری در توسعه کارآفرینی دانش بنیان
سرریز دانش و توسعه کارآفرینی
نظام ملی نوآوری (NIS) و توسعه کارآفرینی
کسب­ وکارهای اقماری (زایشی) دانشگاهی و توسعه کسب و کارهای جدید
کارآفرینی و توسعه ی منطقه ای:
نوآوری و توسعه ی اقتصادی منطقه ای
مقاومت اقتصادی منطقه ای از طریق نوآوری و کارآفرینی
خوشه های نوآوری و کارآفرینی
خوشه های محصول و کارآفرینی
توانمندسازی کارآفرینان در خوشه های منطقه ای
زیرساخت های فیزیکی و توسعه ی اقتصادی منطقه ای
اکوسیستم کارآفرینی و توسعه ی پایدار
توسعه ی کارآفرینی در دوران پساتحریم:
توسعه ی کارآفرینی بین المللی
انتقال و گسترش دانش بین المللی
توسعه ی سرمایه گذاری خارجی
رقابت پذیری بین المللی و بهبود کسب و کار
توسعه ی همکاری های بین المللی
کارآفرینی بین المللی و مسایل فرهنگی
قواعد، روش های تجربی و اکتشافی و راهبردها در کارآفرینی بین المللی
توسعه ی کارآفرینی بین المللی در مناطق آزاد
ایجاد و رشد کسب و کارهای جدید:
کالبدشناسی ایجاد کسب و کارهای جدید
تجارب ایجاد کسب و کارهای جدید و بهترین تجارب
موانع ایجاد کسب و کارهای جدید
فرآیند شروع کسب و کارهای جدید
فرآیند کسب و کارهای نوپا
پویایی های کارآفرینانه
رشد کسب و کار از طریق نوآوری
رشد کسب و کار از طریق فناوری اطلاعات
توسعه ی کارآفرینی شرکتی
کارآفرینی دانش بنیان:
کارآفرینی دانش بر
نقش انکوباتورهای کسب و کار و پارک های علم و فناوری در کارآفرینی دانش بنیان
نقش دانش در فعالیت های نوآورانه
محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و فعالیت های کارآفرینانه
انواع دانش و فرآیند های کارآفرینی، توسعه ی کسب و کارها و تجاری سازی
همجواری و توسعه خوشه­های دانش و نوآوری
بهره برداری از فرصت های کارآفرینی:
سهولت انجام کسب و کار و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی
ساختارمندی (ساخت­گرایی) و توسعه فرصت های کارآفرینی
پیوند کارآفرینان و محیط کسب و کار
کارآفرینان و بهره برداری از فرصت های بین المللی
بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه در مناطق آزاد
خلق و کشف فرصت های ملی و بین المللی کارآفرینی
ارزیابی ایده های کارآفرینانه

طبقه بندی ها : مدیریت و مالی ، اقتصاد ،


چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر بهبود محیط کسب و کار