در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / اصفهان

دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران و همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتی ملی 32870 نمایش

زمان برگزاری : 22 آبان 1397 زمان اتمام : 22 آبان 1397
برگزار کننده : انجمن آب و فاضلاب ایران - پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان - شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران
دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران و همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتی ، آبان 1397 در اصفهان برگزار خواهد گردید.

وب سایت : www.iwwa-conf.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 24 شهریور 1397
آدرس دبیرخانه : اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، ساختمان پژوهشگاه، طبقه 1، دفتر پژوهشکده آب و فاضلاب، دبیرخانه کنگره
محل برگزاری : اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان
شماره تلفن تماس : 03133912742
شماره فکس :
ایمیل : info@iwwa-conf.ir
محور ها : تأمین، انتقال، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، انتقال، تصفیه، بازچرخانی و بازیافت فاضلاب
بهره گیری از آب های نامتعارف، پساب ها و آب های لب شور
فناوری های نوین درآب و فاضلاب
ارتقاء، مقاوم سازی و بازسازی سامانه های آب و فاضلاب
مدیریت منابع انسانی و مالی درحوزه های آب و فاضلاب
رویکردهای فنی، اقتصادی و اجتماعی درمدیریت مصرف آب
بومی سازی ضوابط طراحی سامانه های آب و فاضلاب
تجارب حاصل از بهره برداری بومی از سامانه های آب و فاضلاب
ارزیابی و آسیب شناسی ساختار شرکت های آب و فاضلاب

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ، کشاورزی ، محیط زیست ،


دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران و همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتی