در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اولین همایش ملی جنگل های ایران، پژوهش و توسعه ملی 17677 نمایش

زمان برگزاری : 27 تیر 1397 زمان اتمام : 28 تیر 1397
برگزار کننده : دانشگاه ارومیه
اولین همایش ملی جنگل های ایران، پژوهش و توسعه با هدف ایجاد بستر لازم برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف علوم جنگل و ایجاد محیط مناسب جهت ارتباط مؤثر بین موسسات آموزشی، پژوهشی و سازمان های اجرایی مرتبط درتاریخ 28-27 تیر سال 1397 در دانشگاه ارومیه برگزار خواهد شد.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/fird
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 اردیبهشت 1397
آدرس دبیرخانه : ارومیه - پردیس نازلو - دانشگاه ارومیه - دانشکده منابع طبیعی
محل برگزاری : ارومیه - دانشگاه ارومیه
شماره تلفن تماس : 04432770489
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : 1- اکولوژی و جنگل شناسی
- شیوه های جنگلشناسی
- مراحل تحولی اکوسیستمهای جنگلی
- زادآوری جنگل
- احیاء اکولوژیک جنگل
- تنوع زیستی اکوسیستمهای جنگلی
- ارزیابی توان اکولوژیک اکوسیستمهای جنگلی
- جامعه شناسی اکوسیستمهای جنگلی
- بررسی فلورستیک اکوسیستمهای جنگلی
- پالینولوژی
- اکولوژی گونه­های سریع الرشد
- اثرات تغییرات زیست محیطی بر رویش جنگل
- آنالیز و مدل سازی ساختار جنگل
- اکولوژی کمی (Numerical Ecology)
- اکولوژی منظر (Landscape Ecology)
- اکولوژی و جنگلشناسی اکوسیستم های کران­رودی
- خردزیستگاهها و حیات وحش جنگل
- نقش جنگلها در کنترل سیلاب
- حاصلخیزی خاکهای جنگلی
- ترسیب کربن در اکوسیستمهای جنگلی
- رابطه آب و خاک و گیاه در اکوسیستمهای جنگلی
- هیدرولوژی جنگل
- ریزاقلیم شناسی در اکوسیستمهای جنگلی
- اکولوژی و جنگلشناسی جنگلهای مانگرو
- گونه­های مناسب برای احیاء حاشیه دریاچه ارومیه
2- فیزیولوژی و ژنتیک
- فیزیولوژی گونه های جنگلی
- منابع ژنتیکی و اصلاح نژاد درختان جنگلی
- بیولوژی مولکولی درختان جنگلی
- ژنتیک و اصلاح نژاد درختان سریع الرشد
- تکنولوژی و فیزیولوژی بذر
3- جنگلکاری
- جنگلکاری در مناطق خشک و نیمه خشک
- عملیات پرورشی در مناطق جنگلکاری
- باغ بذر
- فنون کشت بافت گونه­های جنگلی
- گونه­های درختی و درختچه­ای مناسب برای فضای سبز با رویکرد کاهش آبیاری
- -جنگلکاری با گونه های غیربومی
- -تکنیک های آبیاری در جنگلکاری
- انتخاب گونه مناسب برای جنگلکاری
- ارزیابی راندمان آبیاری در جنگلکاریهای شهری
- تکنیکهای کاهش آبیاری در مناطق جنگلکاری
4- مهندسی جنگل
- شبکه جاده های جنگلی
- مدیریت جاده های جنگلی و حمل و نقل چوب
- سیستم های بهره برداری و پردازش چوب
- ارگونومی جنگل
- مدیریت بهره برداری جنگل
- مدل سازی و آنالیز سیستم های بهره برداری
- مدیریت زنجیره تولید
- بهره برداری مناطق جنگل کاری شده
- سیستم های تولید انرژی زیستی در جنگل
5- اقتصاد و سیاست جنگل
- نقش پژوهش در حفاظت و توسعه اکوسیستمهای جنگلی
- نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و توسعه جنگل
- آینده آموزش و پژوهش علوم جنگل در ایران
- بایدها و نبایدهای تشکیل وزارت منابع طبیعی در ایران
- نقش دانش بومی در سیاست گذاری جنگل
- تاریخچه اقتصادی اجتماعی جنگل
- منابع اقتصادی جنگل
- ارزیابی اقتصادی جنگلداری چند منظوره
- ارزشگذاری خدمات اکوسیستم های جنگلی
- اقتصاد اکولوژی
- قوانین جنگل و الزامات زیست محیطی
- وضعیت قاچاق چوب و فرآورده های جنگلی
6- بیومتری جنگل
- مدل سازی و اندازه گیری جنگل
- مدل های رشد برای درختان و توده های جنگلی
- ابزار و روش های اندازه گیری جنگل
- آمابرداری چند منظوره
- کاربرد تکنیکهای زمین آمار در بیومتری
- شاخص رویشگاه در اکوسیستمهای جنگلی
- کاربرد معادلات آلومتریک در برآورد بیومس توده های جنگلی
7- حمایت و حفاظت جنگل
- اثرات آلودگی آب و هوا بر اکوسیستم های جنگلی
- اکولوژی منابع آب های جنگلی
- آسیب شناسی جنگل
- آفات و بیماری های درختان جنگلی
- اثر تغییرات اقلیم بر خشکیدگی درختان
- گونه های بیگانه و مهاجم در جنگل
- حشره شناسی جنگل
- کنترل بیولوژیک در جنگل
- ذخیره گاه های جنگلی
- آتش سوزی جنگل
- کنترل سیلاب، فرسایش و رانش در اکوسیستمهای جنگلی
8- جنگلداری
- آگروفارستری
- جنگلداری اجتماعی
- طراحی مدیریت جنگل
- برنامه ریزی مدیریت پایدار جنگل
- جنگلداری شهری
- طراحی حفاظت از جنگل
- اکوتوریسم
- پایش و نظارت جنگل
- مدل سازی و ارزیابی ریسک
- چالشهای طرح تنفس جنگلهای شمال
- چالشهای مدیریت در اکوسیستهای جنگلی مختلف ایران
9- سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور اولین همایش ملی جنگل های ایران، پژوهش و توسعه