در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی ملی 46004 نمایش

زمان برگزاری : 14 شهریور 1397 زمان اتمام : 15 شهریور 1397
برگزار کننده : دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه با همکاری انجمن علمی بهداشت مواد غذایی
اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی ، شهریور 1397 در ارومیه برگزار خواهد شد. این کنگره دارای امتیاز بازآموزی می باشد.

وب سایت : ncfh.ir/fa
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 10 اسفند 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 تیر 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 15 مرداد 1397
آدرس دبیرخانه : ارومیه- کیلومتر 11 بلوار دانشگاه- دانشگاه ارومیه-دانشکده دامپزشکی
محل برگزاری : دانشگاه ارومیه
شماره تلفن تماس : 09102936501
شماره فکس : 04432771926
ایمیل : ncfh@urmia.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 1 مرداد 1397
محور ها : بهداشت و بازرسی گوشت
بهداشت و صنایع شیر
بهداشت و فرآوری محصولات شیلاتی
میکروب شناسی مواد غذایی
اپیدمیولوژی بیماری های منتقله از مواد غذایی
روش های مدرن شناسایی و آنالیز آلاینده های غذایی
سیمای بسته بندی فعال و هوشمند در مواد غذایی
غذا، تغذیه و سلامتی
سیمای نانوفناوری و زیست فن آوری در ایمنی غذا
استفاده از ترکیبات طبیعی در محصولات غذایی
سم شناسی مواد غذایی
کنترل بیولوژیک عوامل بیماری زا در مواد غذایی
روش های نوین نگهداری مواد غذایی
سیستم های مدیریتی در بهداشت و ایمنی مواد غذایی
تقلبات در مواد غذایی
استانداردهای ملی و بین المللی مواد غذایی
اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی