در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

اولین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان شناسی ملی 7954 نمایش

زمان برگزاری : 19 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 20 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور
اولین همایش زبان ، ادبیات و گفتمان شناسی با هدف ارائه و معرفی دیدگاه ها و نظرات جدید توسط استادان ،صاحب نظران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : conference.pnu.ac.ir/Tehran-1stlanguage
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 فروردین 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 31 فروردین 1397
آدرس دبیرخانه : تهران - بزرگراه ارتش-خ نخل- سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور-دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02122285950
شماره فکس : 02122455428
ایمیل : language.conf@pnu.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 31 فروردین 1397
محور ها : صرف
نحو
آواشناسی و واج شناسی
زبان شناسی کاربردی
تحلیل گفتمان
بلاغت کاربردی
متن پژوهی
نقد ادبی
زبان شناسی پیکره ای
جامعه شناسی زبان
روایت شناسی
گویش های ایرانی و نظریه های ادبی
ادبیات کودک
ادبیات حماسی و پایداری
ادبیات عرفانی
ادبیات غنایی
سبک شناسی
ادبیات عامه
نسخه شناسی
ادبیات تطبیقی
آموزش زبان فارسی به فارسی زبانان

طبقه بندی ها : فرهنگی و ادبی ،


اولین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان شناسی