در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خراسان شمالی / بجنورد

اولین همایش ملی دانش موضوعی - تربیتی آموزش دانش محتوای فارسی دوره ابتدایی ملی 9629 نمایش

زمان برگزاری : 3 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 3 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی.
امروزه استانداردهای یادگیری در سطح جهانی ارتقاء یافته و جوامع برای دستیابی به موفقیت، به کسب دانش و مهارت‌های جدید در عرصه ­های مختلف نیازمند هستند. در چنین شرایطی معلمان باید بتوانند همسو با تحولات علمی و متناسب با نیازهای جامعه علاوه بر توانایی دانشی، توانمندی روشی خود را ارتقاء داده و موقعیت های یادگیری متنوعی را برای کسب عادات و مهارت­ تجربه نمایند. به همین منظور تولید دانش محتوا برای آموزش فارسی دوره ابتدایی (pck) در اولویت برنامه­ های دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی قرار گرفته است.

وب سایت : faconf.te.cfu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 فروردین 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 30 فروردین 1397
آدرس دبیرخانه : خراسان شمالی - بجنورد - دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی
محل برگزاری : بجنورد - دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی
شماره تلفن تماس : 05832212159
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 27 فروردین 1397
محور ها : 1. تاریخ، فلسفه و ماهیت علم در آموزش فارسی دوره ابتدایی
2. راهبردهای تدریس مؤثر در آموزش فارسی دوره ابتدایی
3. طراحی آموزشی در آموزش فارسی دوره ابتدایی
4. ارزشیابی در آموزش فارسی دوره ابتدایی
5. طراحی واحد یادگیری در آموزش فارسی دوره ابتدایی
6. بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش فارسی دوره ابتدایی
7. نقش کارورزی و کارآموزی در رشد حرفه­ای مرتبط با آموزش فارسی دوره ابتدایی
8. کج­ فهمی ­های رایج در آموزش فارسی دوره ابتدایی
9. نقش پژوهش ­های معلم محور (اقدام پژوهی، درس­ پژوهی، روایت­ پژوهی ) در رشد حرفه­ ای مرتبط با آموزش فارسی دوره ابتدایی
10. الگوهای جهانی برای آموزش محتوا در فارسی دوره ابتدایی
11. الگوهای تدریس برای آموزش محتوا در فارسی دوره ابتدایی
12. الگوهای تدوین برنامه ­های درسی مرتبط با آموزش محتوا در فارسی دوره ابتدایی
13. آموزش فارسی دوره ابتدایی با استفاده از سایر محیط ­های یادگیری (گردشگری علمی، موزه و ...) اولین همایش ملی دانش موضوعی - تربیتی آموزش دانش محتوای فارسی دوره ابتدایی