در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قزوین / تاکستان

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی بین المللی 19338 نمایش

زمان برگزاری : 6 مرداد 1397 زمان اتمام : 6 مرداد 1397
برگزار کننده : موسسه آموزش عالی تاکستان.
کارآفرینی به فرآیند خلق ارزش جدید از طریق یک تلاش متعهدانه با درنظر گرفتن ریسک های ناشی از آن اطلاق می شود . واژه کارآفرینی از قرن 16 میلادی تاکنون موردتوجه اقتصاددانان قرارگرفته است مقوله ای که در فرآیند اجرایی شدن عملا برعهده مدیران مجرب و وارسته می باشد.چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی درنظر دارد بابکارگیری نظریات و دیدگاه های پژوهشگران درقالب مقالات علمی به بررسی ارتباط مقوله مدیریت و کارآفرینی بپردازد ....

وب سایت : confme.com
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 تیر 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 22 تیر 1397
آدرس دبیرخانه : تاکستان-قزوین-انتهای بلوار امام خمینی (ره)-میدان شهید لشکری-جنب دانشگاه پیام نور-موسسه آموزش عالی تاکستان
محل برگزاری : قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره).
شماره تلفن تماس : 02835228941
شماره فکس :
ایمیل : info@confme.com
محور ها : مدیریت دولتی و سازمان های عمومی:
مدیریت منابع انسانی
تحول سازمانی
مدیریت استراتژیک
مدیریت منابع انسانی
خط مشی گذاری
مدیریت دولتی نوین
رفتار سازمانی
مدیریت تطبیقی و توسعه
دولت الکترونیک
مدیریت آموزشی
و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی و سیستم:
رویکردهای هیوریستیک و متاهیوریستیک در مدیریت ومهندسی صنایع
مدیریت تکنولوژی،تحقیق و توسعه
داده کاوی وکشف دانش
مدیریت زنجیره تامین
مدیریت تولیدو عملیات
تولید بدون کارخانه
شبیه سازی عامل بنیان
پویائی شناسی سیستم ( SystemDynemics)
طرح ریزی واحدهای صنعتی
مدیریت کارخانه
تئوری های تصمیم گیری
و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت صنعتی
کارآفرینی:
نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی
کارآفرينی سازمانی
کارآفرينی اجتماعی
کسب و کار جديد
کارآفرينی فناورانه و کارآفرينی
هدايت و رهبری در کارآفرينی
راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان‎ها
موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني
چالش‎هاي موجود در توسعه سازمان‎هاي نوآور و كارآفرين
کارآفرینی اسلامی
و سایر موضوعات مرتبط با کارآفرینی
مدیریت مالی و حسابداری:
چالش هاي تحقيقات حسابداري و مديريت مالي
رويكردهاي حسابداري و مديريت مالي
مباحث جديدمديریت مالي و حسابداری در جهان
بازاريابي مالي
اخلاق حرفهاي در حسابداري و مديريت مالي
مهندسي مالي
حسابداري دولتي و صنعتی
بازارهای پولی و مالی
مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت مالی و حسابداری
اقتصاد و اقتصاد مقاومتی:
مدیریت اقتصاد
اقتصاد عمومی و دولتی
رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی
راهكارهاي توسعه مناطق آزاد: سرمايه گذاري، فرصتهاو چالشها
اقتصاد دانش بنیان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه
راهكارهاي توسعه مناطق آزاد
شفاف سازی ومبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتی
فرهنگ اقتصادمقاومتی ( فرهنگ کار ، سرمایه گذاری ، تولید ، مصرف و ...)
اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
اقتصاد در شرایط تحریمچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی