در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

دومین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار ملی 16546 نمایش

زمان برگزاری : 4 شهریور 1397 زمان اتمام : 4 شهریور 1397
برگزار کننده : پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
دومین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار ، شهریور 1397 در تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : mtp.richt.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 خرداد 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 مرداد 1397
آدرس دبیرخانه : تهران - میدان امام خمینی، خیابان سی تیر ، روبروی موزه ملی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02166736858
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : ● میراث فرهنگی، توسعه پایدار و مدیریت سرزمین
● میراث فرهنگی، توسعه پایدار و راه و شهرسازی
● میراث فرهنگی، توسعه پایدار و مدیریت آب
● میراث فرهنگی، توسعه پایدار و هویت
● میراث فرهنگی، توسعه پایدار صلح و وفاق ملی
● میراث فرهنگی، توسعه پایدار و گردشگری
● میراث فرهنگی، توسعه پایدار و نوآوری و فناوری
● میراث طبیعی و توسعه پایدار
- قوانین و مقررات حامل بر حفاظت میراث طبیعی (مطالعات تطبیقی)
- ثبت ملی و جهانی میراث طبیعی، ضرورت ها و چالش ها (معیارها و بازخوردهای ثبت)
- نسبت میراث فرهنگی و میراث طبیعی
- طرح های جامع مدیریتی میراث طبیعی، تجارب ملی و جهانی
- آموزش، حفظ میراث طبیعی و توسعه پایدار
- رسانه، فن آوری های نوین و حفظ میراث طبیعی
- مشارکت جوامع محلی و مدیریت میراث طبیعی
- گردشگری پایدار و حفظ ارزش های میراث طبیعی
- راهنمایان اکوتوریزم و ژئوتوریزم و بهره برداری و حفاظت پایدار میراث طبیعی
- چالش های حفاظت پایدار میراث طبیعیدومین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار