در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قم / قم

بیست وپنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران بین المللی 14647 نمایش

زمان برگزاری : 8 آذر 1397 زمان اتمام : 9 آذر 1397
برگزار کننده : دانشگاه شهاب دانش قم. انجمن مهندسی پزشکی ایران. دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
عليرغم اينكه موضوع مهندسي پزشكي و جايگاه آن در ايران از حدود سال 1360 و با تشكيل گروه مهندسي پزشكي در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و پس از آن با پذيرش اولين دانشجويان كارشناسي ارشد مشترك بين دانشگاه شهيد بهشتي و صنعتي شريف، مورد توجه متخصصين رشته هاي مختلف قرار گرفته بود، اما در آذرماه سال 1366 و با برگزاري اولين كنفرانس در حوزه مهندسي پزشكي با عنوان "بررسي مسائل مهندسي پزشكي در ايران و جهان" در دانشگاه صنعتي اميركبير بود كه معني و مفهوم اين رشته و نقش آن در رفع نيازهاي رو به رشد كشور تشريح گرديد و حركت به سوي توسعه اين رشته در دانشگاههاي مختلف كشور شتاب مضاعفي گرفت.

وب سایت : icbme.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 خرداد 1397
آدرس دبیرخانه : قم- پردیسان، تقاطع بلوار شهروند و بلوار امامت، دانشگاه شهاب دانش
محل برگزاری : قم
شماره تلفن تماس : 02532317430
شماره فکس : 02532317448
ایمیل : ICBME2014@Icbme.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 15 شهریور 1397
محور ها : پردازش سیگنال های حیاتی
پردازش تصاویر پزشکی
مدلسازی سامانه های زیستی
اندازه گیری زیستی
مهندسی بالینی
انفورماتیک زیستی و پزشکی از راه دور
بیومکانیک سیالات زیستی
رباتیک
مهندسی قلبی و تنفسی
مهندسی عصب و توانبخشی
بیومکانیک ورزش
مهندسی بیومواد
مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
مهندسی سلولی و مولکولی
نانومواد
مهندسی سامانه های دارویی
مهندسی زیست شیمی
سایر زمینه های مرتبط با مهندسی پزشکی بیست وپنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران