در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / ساری

دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز ملی 9479 نمایش

زمان برگزاری : 14 شهریور 1397 زمان اتمام : 15 شهریور 1397
برگزار کننده : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری . انجمن علوم باغبانی ایران.
اخیرا با توجه به رویکرد جامعه به محصولات دارای خاصیت پاد اکسایشی و لزوم دسترسی به گیاهان متحمل به تنش ها و دارای بازده بالا، میوه های ریز ایران مورد توجه تولید کنندگان قرار گرفته و کشت و کار آنها در حال توسعه است. در این راستا، انجمن علوم باغبانی ایران، علاوه بر برگزاری منظم کنگره علوم باغبانی، به کمک پتانسیل های موجود در مراکز مهم دانشگاهی و پژوهشی کشور، اولین سمپوزیوم تخصصی میوه های ریز را به منظور تبادل دانش بین متخصصان، بررسی دشواری ها و تنگناهای علمی و ارایه راه های حل های علمی در سال 1395 در دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار کرد.
دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز شهریور 1397 در ساری برگزار خواهد گردید.

وب سایت : smallfruits.sanru.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 تیر 1397
آدرس دبیرخانه : ساری: کیلومتر 9 جاده دریا ـ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی - دفتر گروه باغبانی
محل برگزاری : ساری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
شماره تلفن تماس : 01133687564
شماره فکس : 01133687564
ایمیل : smallfruits2018sanru@gmail.com
محور ها : به‌زراعی و مدیریت تولید
فیزیولوژی و تنش‌های محیطی
به‌نژادی
کشت بافت و زیست فناوری
ارزش غذایی و دارویی
برداشت، فرآوری و بازار رسانی
نهاده سازی از تولید تا عرضه محصول
تغییر اقلیم
کشت ارگانیک و تقاضا محوردومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز