در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

کنگره ملی نقش مطالعات میان رشته ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور ملی 18798 نمایش

زمان برگزاری : 28 آبان 1397 زمان اتمام : 29 آبان 1397
برگزار کننده : پردیس البرز دانشگاه تهران.
کنگره ملی نقش مطالعات میان رشته ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور ، آبان 1397 در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : isesdi2018.ut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 مرداد 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 مهر 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 18 آبان 1397
آدرس دبیرخانه : تهران،خیابان انقلاب اسلامی، خیابان وصال شیرازی، کوچه فردانش، پلاک 2، پردیس البرز دانشگاه تهران
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 14 آبان 1397
محور ها : • مبانی، مفاهیم، تجربه ها، الگوها و روندهای جدید توسعه میان رشتگی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
• ملزومات، موانع ساختاری، نهادی و فرهنگی
• ظرفیت دانشگاهها در توسعه میان رشتگی
• میان رشتگی و توسعه علمی و کارآفرینی
• میان رشتگی و ارتباط جامعه و دانشگاه


طبقه بندی ها : مدیریت و مالی ، اقتصاد ،


کنگره ملی نقش مطالعات میان رشته ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور