در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

فارس / کازرون

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق ملی 10781 نمایش

زمان برگزاری : 21 تیر 1397 زمان اتمام : 21 تیر 1397
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون.
دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق ، تیر 1397 در کازرون برگزار خواهد شد.

وب سایت : kauhem.com
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 تیر 1397
آدرس دبیرخانه : کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، دانشکده علوم، دبیرخانه دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
محل برگزاری : کازرون - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
شماره تلفن تماس : 38372575 - 071
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 17 تیر 1397
محور ها : کلیه حوزه های مورد مطالعه در زمینه :
مدیریت
حقوقدومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق