در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خراسان رضوی / تربت حیدریه

پنجمین همایش ملی زعفران ملی 16420 نمایش

زمان برگزاری : 23 آبان 1397 زمان اتمام : 24 آبان 1397
برگزار کننده : دانشگاه تربت حیدریه
پنجمین همایش ملی زعفران آبان 1397 در دانشگاه تربت حیدریه برگزار خواهد شد.

وب سایت : saffron2018.ir/fa
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 شهریور 1397
آدرس دبیرخانه : آدرس دبیرخانه همایش:تربت حیدریه –کیلومتر 7 جاده مشهد –دانشگاه تربت حیدریه –ساختمان اداری –طبقه سوم – دبیرخانه دائمی همایش های دانشگاه تربت حیدریه تلفن دبیرخانه :05151240 داخلی 160 09105764107 (خانم علومی )
محل برگزاری : تربت حیدریه - دانشگاه تربت حیدریه
شماره تلفن تماس : 09105764107
شماره فکس : 05152299625
ایمیل : si@torbath.ac.ir
محور ها : محورهای همایش
1- تولید زعفران
فیزیولوژی و اکولوژی تولید – پهنه بندی و مدیریت زراعی زعفران –تکنولوژی تولید بنه –تغییر اقلیم و تولید زعفران –تنش شوری و خشکی –مدیریت آفات ،بیماری ها و علف های هرز
2-زیست فناوری زعفران
به نژادی –ژنتیک –بیولوژی مولکولی
3-اقتصاد و صنعت زعفران
چالش های صادراتی –برند سازی –مدیریت بازاریابی
4-خواص بیوشیمیایی ، کاربردهای دارویی و مصارف پزشکی زعفران
فیتوشیمی –طب سنتی –اثرات فارماکولوژیک –اثرات بالینی –فرمالاسیون و کنترل
5-صنایع غذایی و دانش بومی زعفران
فرآوری –کنترل کیفیت –نوآوری و تولید محصولات دانش بنیان –فرهنگ و مطالعات باستانیپنجمین همایش ملی زعفران