در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / اصفهان

كنفرانس ملی رويكردهای نوين در زبان شناسی كاربردی و مطالعات ترجمه ملی 14351 نمایش

زمان برگزاری : 3 اسفند 1397
برگزار کننده : دانشگاه شیخ بهایی
هدف از برگزاري همايش ,گردهمایی و هم اندیشی محققان و اساتید صاحبنظر در این حوزه از سراسر کشور و ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی در راستای هم افزایی و مطرح شدن بهترین یافته هاست. از سوی دیگر تلاش می شود با رقم زدن این رویداد علمی و پژوهشی، با ارائه مباحث و دیدگاه های مختلف درباره رویکرد های بین فرهنگی در حوزه های زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه و بررسی ابعاد، آثار و پیامدهای آن امکان شناخت بهتر و بیشتر برای نهادها، سازمان ها و ذینفعان این حوزها فراهم گردد تا با شناخت بهتر و بیشتری نسبت به اصلاح و بروزرسانی سرفصل‌های دروس گرایش های مربوطه اقدام شود

وب سایت : www.shbuconf.ir/fa
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 17 شهریور 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 17 آذر 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 26 آذر 1396
آدرس دبیرخانه : اصفهان- شهر جديد بهارستان-خیابان الفت غربی, نبش خیابان بهار, مجتمع شماره 3 دانشگاه شیخ بهایی دانشکده زبان های خارجی
محل برگزاری : اصفهان - شهر جدید بهارستان - دانشگاه شیخ بهایی
شماره تلفن تماس : 03136862172
شماره فکس : 03136816767
ایمیل : info@shbuconf.ir
محور ها : زبان , فرهنگ و جهان محلی شدن
توانش بین فرهنگی و اموزش زبان انگلیسی
مسایل بین فرهنگی و تدوین مطالب درسی
مسایل بین فرهنگی و فن تعلیم ترجمه
دانش بین فرهنگی و توانش ترجمهكنفرانس ملی رويكردهای نوين در زبان شناسی كاربردی و مطالعات ترجمه