در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

چهارمین همایش مالی اسلامی ملی 17906 نمایش

زمان برگزاری : 11 آذر 1397 زمان اتمام : 11 آذر 1397
برگزار کننده : انجمن مالی اسلامی ایران
بر اساس تصمیمات هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران، چهارمین همایش مالی اسلامی در آذر ماه 97 برگزار خواهد شد. انجمن مالی اسلامی ایران قصد دارد پس از برگزاری موفق سه دوره از سلسله همایش های مالی اسلامی ایران در دی ماه 94 ، دی ماه 95 و آذر ماه 96 چهارمین همایش مالی اسلامی را با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در آذر ماه 97 برگزار نماید. در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت.

وب سایت : ciif.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 10 مهر 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 مهر 1397
آدرس دبیرخانه : تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، بالاتر ازاداره پست، پلاک 10، انجمن مالی اسلامی ایران
محل برگزاری : تهران- دانشگاه الزهرا(س)
شماره تلفن تماس : 02195118601
شماره فکس :
ایمیل : isu.sm20@yahoo.com
محور ها : توسعه نهاد های مالی اسلامی
نقش نهاد های مالی اسلامی در ثبات اقتصادی
نقش نهاد های مالی اسلامی در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم ارزی
آسیب شناسی نهاد های مالی اسلامی در ثبات اقتصادی
امکان سنجی و طراحی نهاد های مالی اسلامی جدید در راستای نیازهای جامعه
نقش نهاد های مالی اسلامی در فینتک ها در حوزه های دانش بنیانچهارمین همایش مالی اسلامی