در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

البرز / کرج

کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست بین المللی 6262 نمایش

زمان برگزاری : 11 شهریور 1397 زمان اتمام : 11 شهریور 1397
برگزار کننده : پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
بحران هایی از قبیل سیل، طوفان، خشکسالی، آلودگی های آب، خاک و هوا، بیابان زایی و افزایش ریزگردها، کاهش شدید تنوع زیستی، افزاشی دما و گرمایش جهانی، شیوع انواع بیماری های شناخته شده و ناشناخته به همراه بسیاری از معظلات ریز و درشت دیگر، که امروزه زندگی ما و دیگر انسان ها را در جای جای دنیا تحت تاثیر قرار داده است. این بحران ها به خودی خود بوجود نیامده و عامل عمده آنها به فعالیت های انسان باز می­گردد. ایجاد بحران های مذکور را می توان به فعالیت های نابخردانه انسان از جمله تخریب زیستگاه ها، مصرف بی رویه منابع آب و خاک، آلودگی های محیط زیست، تخریب جنگل ها، برداشت جنون آمیز معادن، انتشار گازهای سمی و گازهای گلخانه ای، افزایش زباله های صنعتی و خطرناک، استفاده بی رویه از سموم و کودهای شیمیایی و دیگر فعالیت ها دسته بندی نمود. که در صورت ادامه روند تخریب آنها شاهد بحران های عظیم بر روی کره زمین خواهیم بود.

وب سایت : icse.ut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 مرداد 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 7 شهریور 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : کرج - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس : 09058154501
شماره فکس :
ایمیل : jouladehroudbar@ut.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 5 شهریور 1397
محور ها : 1- بخش منابع طبیعی:
علوم و مهندسی منابع طبیعی
آبخیزداری، مرتعداری، بیابان‌زدایی
علوم و صنایع چوب و کاغذ
شیلات و آبزیان
اکولوژی
تنوع زیستی، ارزیابی و آمایش سرزمین و آلودگی های محیط زیست
جنگل‌داری و اقتصاد جنگل
مهندسی محیط‌زیست
سنجش از دور
علوم و مهندسی خاک
ترویج، آموزش و توسعه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
فناوری‌های نوین در منابع طبیعی
دانش بومی و مدیریت محیط زیست
2- بخش علوم اجتماعی:
علوم اجتماعی و محیط زیست
حقوق و محیط زیست
سیاست و محیط زیست
اقتصاد و محیط زیست
شهر و محیط زیست
جغرافیا و محیط زیست
اقتصاد سیاسی و محیط زیست
علوم فنی مهندسی و محیط زیست
علوم بهداشت و محیط زیست
3- بخش رویکرد میان‌رشته‌ای:
چالش‌های جهانی محیط‌زیست
جهانی‌شدن و شرایط اقلیمی
آموزش، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
بحران آب و خشکسالی
دانش و فناوری سنتی منابع طبیعی
سوخت های فسیلی و محیط زیست
محیط زیست و گردشگری
محیط زیست و تکنولوژی های نوین
محیط زیست و انرژی
بحران آلودگی هوا
ارزش های محیط زیست، باورها و اقدامات
آگاهی و فرهنگ محیط زیستی
حقوق بشر ومحیط زیست
عدالت زیست محیطی
تعادل زیست محیطی

طبقه بندی ها : کشاورزی ، محیط زیست ،


کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست