در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش اخلاق ورسانه ملی 7966 نمایش

زمان برگزاری : 7 آذر 1397 زمان اتمام : 8 آذر 1397
برگزار کننده : اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه
اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه از اساتید ، پژوهشگران ، دانشجویان ، طلاب وفضلاء جهت ارائه مقالات علمی – پژوهشی در بخش‌ها و موضوعات پیشنهادی ُ مبتنی بر مبانی معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، دین‌شناسی، ارزش‌شناسی و روش‌شناسی اخلاق اسلامی، دعوت به عمل می آورد.

وب سایت : scem.irc.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 7 مهر 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 مهر 1397
آدرس دبیرخانه : قم - بلوار امین - مجموعه صدا وسیما-اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه دبیرخانه همایش علمی پژوهشی اخلاق و رسانه
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 025-32902222
شماره فکس :
ایمیل : scem@irc.ir
محور ها : بخش اول: رسانه اخلاقی؛ بررسی، تبیین و آسیب‌شناسی رسانه اخلاقی
بعد تکنولوژیک رسانه
تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و اخلاق (فرصت‌ها، چالش‌ها)
بعد کارکردی رسانه‌
کارکرد تبلیغی رسانه و اخلاق
کارکرد خبر و اطلاع‌رسانی رسانه و اخلاق
کارکرد تفریح و سرگرمی رسانه واخلاق
کارکردطنز واخلاق
کارکرد بسیج همگانی رسانه و اخلاق
کارکرد آگاهی بخشی رسانه واخلاق
بعد تأثیر رسانه‌
شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق فردی
شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق خانوادگی
شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق جنسی
شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق اجتماعی
شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق اقتصادی
شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق سیاسی
شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق فرهنگی
شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق کودک نوجوان
شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق عبادی
شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق محیط زیست
بخش دوم: اخلاق و رسانه؛ بررسی، تبیین و آسیب‌شناسی اخلاق رسانه ای
شاخص های اخلاقی حوزه سیاست‌گذاری رسانه
شاخص های اخلاقی مدیریت رسانه
شاخص های اخلاقی رفتار سازمانی رسانه
شاخص های اخلاقی پژوهشگری رسانه
شاخص های اخلاقی حرفه خبر
شاخص های اخلاقی حرفه بازیگری
شاخص های اخلاقی حرفه تدوین
شاخص های اخلاقی حرفه اجرا و گویندگی
شاخص های اخلاقی حرفه نویسندگی
شاخص های اخلاقی حرفه گریم و چهره آرایی
شاخص های اخلاقی حرفه کارگردانی
شاخص های اخلاقی حرفه تهیه‌کنندگی
شاخص های اخلاقی حرفه طراحی صحنه و لباسهمایش اخلاق ورسانه