در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

نخستین کنفرانس بین المللی مطالعات صلح و حل منازعه بین المللی 45097 نمایش

زمان برگزاری : 9 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 10 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : دانشکده مطالعات جهان اسلام دانشگاه تهران
برگزاری سالانه همایش بین المللی مطالعات صلح و حل منازعه در دانشگاه تهران، ساحتی برای تبادل نظر و طرح ایده های نو در باب مطالعات صلح و و فنون و مهارت های حل منازعه است. این همایش در صدد فراهم سازیِ بستری است تا صاحب نظران و دغدغه مندانِ این حوزه با رویکردهای مختلف دینی، اخلاقی، روانشناختی، جامعه شناختی، هنر، رسانه، حقوق بشر، محیط زیست، و... دانسته­ ها و تجارب خود را به اشتراک بگذارند و به هم ­افزایی بپردازند. بنابراین، مقالات نوآورانه با چارچوب های نظری و روش شناسی گوناگون و با رویکرد کاربردی و حل مسأله، فرصت طرح در کنفرانس حاضر را خواهند داشت.

وب سایت : icpcr.ut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 دی 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 فروردین 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس : 02161119289 و 02188630862
شماره فکس :
ایمیل : icpcr.conf@ut.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 30 دی 1397
محور ها : محورها و موضوعات مطالعات صلح
مفاهیم کلیدی در مطالعات صلح
مکاتب و نظریه های صلح
نقش ادیان در ایجاد صلح و همزیستی
راهبرد های ایجاد و حفظ صلح
و خشونت روانشناسی صلح
و خشونت جامعه شناسی صلح
و خشونت انسان شناسی صلح
نحوه آموزش فرهنگ صلح و همزیستی از سطوح ابتدایی تا عالی
رابطه اخلاق با صلح و خشونت
خشونت نسبت حقوق انسانها با صلح و
نقش رسانه ها، در ایجاد صلح
نسبت صلح و توسعه
نقش هنر، ادبیات، ورزش و ... در صلح
محورها و موضوعات حل منازعه
مفاهیم کلیدی در حل منازعه
نظریه های حل منازعه
راهبردها و الگوهای حل منازعه
راهبردهای حل منازعه در ادیان مختلف
فنون روانشناختی درک و حل منازعه
مهارت های جامعه شناختی فهم و حل منازعه
نقش انسان شناسی در حل منازعه
نحوه آموزش فنون و مهارت های حل منازعه از سطوح ابتدایی تا عالی
نقش رهبران دینی و بزرگان جوامع در حل منازعات
راهبرد های حل منازعه از طریق رسانه، هنر، ادبیات، ورزش و ...
مطالعات موردی موفق در حل منازعاتنخستین کنفرانس بین المللی مطالعات صلح و حل منازعه