در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بین المللی 29966 نمایش

زمان برگزاری : 20 آبان 1398 زمان اتمام : 22 آبان 1398
برگزار کننده : پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، آبان 1398 در تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : www.see8.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 9 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 18 خرداد 1398
آدرس دبیرخانه : تهران، فرمانیه، دیباجی شمالی، ارغوان غربی، پلاک 21، طبقه دوم پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، دبیرخانه کنفرانس
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02122833638
شماره فکس : 02122833638
ایمیل : info@see8.ir
محور ها : خطرپذیری و تاب آوری زیرساخت‌ها
مدیریت جامع خطرپذیری و بحران
مدل‌سازی خطرپذیری و ارزیابی خسارات
تبعات اجتماعی و فرهنگی زلزله
بیمه و اقتصاد زلزله
مقابله، بازتوانی و بازسازی
خطر پذیری و تاب آوری بافت‌های شهریهشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله