در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قم / قم

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری ایران ملی 5941 نمایش

زمان برگزاری : 21 آذر 1397 زمان اتمام : 21 آذر 1397
برگزار کننده : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

وب سایت : tsconf.ir/fa
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 آبان 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 21 آذر 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : قم
شماره تلفن تماس : 02177210356
شماره فکس : -
ایمیل : info@tsconf.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 23 آبان 1397
محور ها : الف: پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی:
آموزش و پرورش "پیش دبستانی، ابتدایی ، تطبیقی"
برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
فلسفه و اخلاق اسلامی
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
مديريت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
آموزش الكترونيك و رفتار شهروند سازمانی
روش ها و یافته های نوین در علوم تربیتی
آسیب شناسی علوم تربیتی
تعلیم و تربیت دینی
سایر مباحث مرتبط در علوم تربیتی

ب: پژوهش های کاربردی در مطالعات رفتاری:
روانشناسی بالینی و روانشناسی تربیتی
مطالعات رفتاری در روانشناسی عمومی
روانشناسی سلامت و شخصیت
روانشناسی اسلامی و فرهنگی
مهارت های ارتباطی و عملکرد شغلی
مشاوره و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی(
مطالعات پیرامون مسائل ازدواج و خانواده
نقش تعلیم و تربیت در مطالعات رفتاری
باورها، عقاید، فرهنگ و رفتارهای اجتماعی
سایر مباحث مرتبط در مطالعات رفتاریچهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری  ایران