در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

فارس / شیراز

یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران ملی 16388 نمایش

زمان برگزاری : 10 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 11 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : دانشگاه شیراز
بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز مفتخر است یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران را در تاریخ های 10 و 11 اردیبهشت ماه 1398 در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز برگزار نماید. این کنگره که بزرگترین رویـداد علمی سالانـه مهندسی عمران در سطح کشور می بـاشد، در ادامه مجموعه کنگره هـای مـلّی و بین المللی است که تحت نظارت و راهبرد هیأت امناءِ متشکل از نمایندگان شانزده دانشگاه و پژوهشگاه تراز اوّل کشور به صورت سالیانه برگزار می شود تا امکان ارائه آخرین دستاوردهای علمی و فناورانه متخصصین دانشگاهی و اصحاب صنعت ساخت و ساز (شامل مشاوران، پیمانکاران و دیگر عوامل ارائه کننده خدمات مهندسی) به شرکت کنندگان در کنگره از یک سو، و تعامل و تبادل اطلاعات بین مجموعه های دانشگاهی و دست اندرکاران این صنعت، از سوی دیگر، فراهم آید.

وب سایت : www.11-ncce.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 دی 1397
آدرس دبیرخانه : شیراز، خیابان زند، دانشکده مهندسی 1 دانشگاه شیراز، بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
محل برگزاری : شیراز - دانشگاه شیراز
شماره تلفن تماس : 071-36474028 و 071-36473499
شماره فکس :
ایمیل : 11-ncce@shirazu.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 30 بهمن 1397
محور ها : ژئوتکنیک
محیط زیست
سـازه و زلـزلـه
مدیریت منابع آب
ژئودزی و ژئوماتیک
معــماری و شــهرســازی
سازه های هیدرولیکی و دریائی
پـدافـند غـیرعامل و مدیریت بحران
آمــوزش مهـندسی و اخــلاق مهـندسی
مصالح، فنــاوری ســاخت و مـدیـریت پروژه
برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی راه و ترابرییازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران