در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خراسان جنوبی / بیرجند

دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی ملی 18024 نمایش

زمان برگزاری : 15 اسفند 1397 زمان اتمام : 16 اسفند 1397
برگزار کننده : دانشگاه بیرجند
دانشگاه، به‌عنوان نماد آموزش عالی کشور، نهادی اثرگذار در فرهنگ جامعه و «فرهنگ دانشگاهی» است که توسعه علمی درگرو عملکرد آن است. اهتمام به مقوله پیچیده فرهنگ، موجب توسعه همه‌جانبه است و جامعه دانشگاهی باید در جهت اعتلاء فرهنگ دانشگاهی حرکت کند؛ زیرا اگر قرار باشد بر اساس سند چشم‌انداز، در راستای دستیابی به الگوی پایه پیشرفت ایرانی اسلامی، ایران کشور اول منطقه در حوزه‌های علم وفناوری و فرهنگ باشد، لازم است مؤلفه‌های فرهنگ دانشگاهی زمینه ساز و همگام با این الگو و در سیاست‌گذاری‌ نهادهای علمی و اجرایی مورد توجه جدّی قرار گیرد.

وب سایت : conf.birjand.ac.ir/AcademicCulture
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 5 دی 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 5 دی 1397
آدرس دبیرخانه : استان خراسان جنوبی ـ بیرجند ـ انتهای بلوار دانشگاه ـ دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دبیرخانه دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
محل برگزاری : بیرجند - دانشگاه بیرجند
شماره تلفن تماس : 05632202134
شماره فکس :
ایمیل : AcademicCulture@birjand.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 15 بهمن 1397
محور ها : مبانی نظری: مبانی فلسفی، انسان شناسی، مفهوم‌پردازی و مؤلفه‌های فرهنگ دانشگاهی
فرهنگ دانشگاهی در بستر فرهنگ اسلامی- ایرانی
روش‌شناسی مطالعات فرهنگ دانشگاهی
مطالعات تاریخی و تطبیقی در فرهنگ دانشگاهی
مدیریت فرهنگ دانشگاهی
عوامل مؤثر در فرهنگ دانشگاهی و پیامدهای فرهنگ دانشگاهی
خرده‌فرهنگ‌ها و فرهنگ دانشگاهی
زنان و فرهنگ دانشگاهی
سبک زندگی دانشجویی و فرهنگ دانشگاهی دانشجویان
ارتباطات در فرهنگ دانشگاهی
نقش ساختارهای مدیریتی و سازمانی، قوانین و مقررات در فرهنگ دانشگاهی
جهانی‌شدن و فرهنگ دانشگاهی
مسئله شناسی و مسائل فرهنگ دانشگاهی در ایران امروز، آسیب شناسی فرهنگ دانشگاهی، فرصت ها و تهدیدها
آینده‌پژوهی در فرهنگ دانشگاهی
سایر موضوعات مرتبط با فرهنگ دانشگاهیدومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی