در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / ساری

اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی ملی 17391 نمایش

زمان برگزاری : 8 اسفند 1397 زمان اتمام : 8 اسفند 1397
برگزار کننده : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی، اسفند 1397 در ساری برگزار خواهد شد.

وب سایت : qans.sanru.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 دی 1397
آدرس دبیرخانه : مازندران- ساری، کیلومتر 9 جاده دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محل برگزاری : ساری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
شماره تلفن تماس : 01133687746
شماره فکس :
ایمیل : qans@sanru.ac.ir
محور ها : الف) مبانی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
چیستی، چرائی و ضرورت مطالعات میان رشته ای
تفسیرپذیری تجربی آیات قرآن
قرآن و دانش های بشری
روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم
رهیافت های تحول آفرین قرآن در کشاورزی
ب) قرآن و علوم زیستی
قرآن، علوم و فرآورده های گیاهی
قرآن، غذا و تغذیه
قرآن، دام و طیور و آبزیان
قرآن، آب و خاک
قرآن، منابع طبیعی
قرآن، محیط زیست
قرآن، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
قرآن، علوم نوین زیستی، موجودات تراریخته
قرآن، حقوق موجودات زنده
قرآن، تکامل موجودات زنده اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی