در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش ملی علوم انسانی، تولید و صنعت ملی 26982 نمایش

زمان برگزاری : 5 اسفند 1397 زمان اتمام : 6 اسفند 1397
برگزار کننده : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
طی سه دهۀ اخیر، ضرورت ارتباط هرچه بیشتر و مؤثرتر مجامع علمی و پژوهشی با صنایع و سازمان­ها بیش از پیش آشکار و مورد تأکید واقع شده است؛ تا جایی که صاحب‏نظران، وضعیت کنونی را انقلاب دوم دانشگاه‏ها و پژوهشگاه­ها می‏نامند،که طی آن مراکز علمی باید فراتر از کارکرد‏های سنتی آموزش و پژوهش، کارآفرین باشند و با گستره‏ای وسیع‏تر از دانشجویان و فارغ‏التحصیلان خود ارتباط و تعامل سازنده برقرار کنند. علی­رغم آنکه محققان تعامل دوسویه صنعت و مجامع علمی را عامل زنده نگه­داشتن روحیه تحقیق و پژوهش و نوآوری از یکسو، و ارائه افق­های جدید برای صنعت از سوی دیگر می­دانند، متاسفانه این پیوند خصوصاً میان علوم انسانی و صنعت در تمام جوامع و بالاخص در جوامع درحال توسعه، همچون کشور ما به خوبی صورت نگرفته است.

وب سایت : hiconf.ihcs.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 آذر 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 دی 1397
آدرس دبیرخانه : تهران - بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه وند ( خیابان 64 غربی ) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محل برگزاری : تهران - مرکز همایشهای سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران
شماره تلفن تماس : 02188068277
شماره فکس :
ایمیل : humanities.industry2018@gmail.com
محور ها : ارزیابی انتقادی و تحلیل
مطالعات تطبیقی و برون مرزی
بررسی چالش ها و موانع
بررسی امکان ها و ظرفیت سنجی
ارائه راه کارهای علمی، فنی، بومیهمایش ملی علوم انسانی، تولید و صنعت