در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

دوازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران ملی 5069 نمایش

زمان برگزاری : 10 بهمن 1397 زمان اتمام : 11 بهمن 1397
برگزار کننده : دانشگاه سیستان و بلوچستان. انجمن نجوم ایران.
با عنایت و یاری حق، دانشگاه سیستان و بلوچستان افتخار دارد با همکاری انجمن نجوم ایران "دوازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران" را در تاریخ 10 و 11 بهمن ماه 1397 برگزار نماید. امید است بتوان از این راه گام­های بلندی در راستای اعتلای برنامه نجوم ایران عزیز برداشت. از کلیه محققان، متخصصان و صاحبنظران در زمینه­ های مربوطه دعوت می­شود. مقاله­ های پژوهشی خود را که حاوی یافته­ های نو در زمینه­ های موضوعی همایش است از طریق وب­ سایت همایش ارسال نمایند. آشنایی متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز پژوهشی کشور با فعالیت یکدیگر، مبادله اطلاعات و ایجاد ارتباط بین پژوهشگران، آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه­ های گوناگون نجوم در کشور از اهداف این همایش است.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/aai97
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 دی 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 دی 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 30 دی 1397
آدرس دبیرخانه : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم - گروه فیزیک
محل برگزاری : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان
شماره تلفن تماس : 31136337--054
شماره فکس :
ایمیل : astro12@usb.ac.ir
محور ها : ابزارهای نجومی
پرتوهای کیهانی
تابش زمینه ای کیهان
ستاره ها
سیارات فراخورشیدی
سیستم های ستاره ای
سیستم های کهکشانی
کیهان شناسی مشاهده ای
کیهان شناسی نظری و گرانش
محیط های بین ستاره ای
منظومه شمسی
دیگر شاخه های مرتبط با علم نجومدوازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران