در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

دهمین سمینار پیل سوختی ایران ملی 5188 نمایش

زمان برگزاری : 1 اسفند 1397 زمان اتمام : 1 اسفند 1397
برگزار کننده : انجمن الکتروشیمی ایران. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
فنا پذیری سوختهای فسیلی، تنوع بخشی به منابع انرژی، توسعه پایدار و ایجاد امنیت انرژی، مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی فسیلی از یک طرف و پاک و تجدید پذیر بودن منابع انرژیهای نو از طرف دیگر باعث توجه جدی جهانیان به توسعه و گسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش سهم این منابع در سبد انرژی جهانی شده است.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/ifc96
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 دی 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 دی 1397
آدرس دبیرخانه : تهران - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پایه - طبقه سوم - دفتر انجمن الکتروشیمی ایران
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
شماره تلفن تماس : 02182884713
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 20 دی 1397
محور ها : 1- مواد، فرایندها و تکنولوژی پیل سوختی
2- ارزیابی، شبیه‌سازی، مدل‌سازی و کاربردهای پیل سوختی
3- زیرساخت‌ها، اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی پیل سوختی
4- نقشه راه پیل سوختی
5- فناوری‌های پیشرفته پیل سوختی
6- مشارکت بخش خصوصی و عمومی در تولید و توسعه پیل سوختی
7- نقش پیل سوختی در توسعه، تولید و اشتغال
8- همکاری‌های ملی و بین المللی در توسعه پیل سوختی
9- راهکارها و موانع بومی سازی صنعت پیل سوختیدهمین سمینار پیل سوختی ایران